«Ἐξευτελισμός…»!

Μέσα στὴν ἀναστάσιμη ἀτμόσφαιρα, καὶ συγκεκριμένα τὴ «Λαμπροτρίτη», διαδόθηκε ἡ εἴδηση γιὰ τὴν ἔκρηξη μίας «βόμβας μεγατόνων» τὴν ἡμέρα τῆς Μεγάλης Πέμ­πτης (2 Μαΐου) στὸ κανονικὸ ἔδαφος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Ἂς διαβάσουμε τί ἔγραψε ─ μεταξὺ ἄλλων ─ γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος (τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου):

«Μὲ μεγάλη ἔκπληξη διάβασα στὸ διαδίκτυο ὅτι ἕνας Μητροπολίτης τοῦ δευτερόθρονου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας χειροτόνησε μία διακόνισσα στὴν μακρινὴ Ζιμπάμπουε. Αὐθαίρετα μία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προχώρησε καὶ ἐπανέφερε ἕναν παλαιὸ θεσμό, ποὺ ἔχει ἀτονήσει ἀπὸ τὸν 3ο αἰώνα μ.Χ. Πράγματι στοὺς τρεῖς πρώτους αἰώνας ὑπῆρχε στὴν Ἐκκλησία ὁ θεσμὸς τῶν διακονισσῶν, οἱ ὁποῖες ἐκτελοῦσαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη χρέη, θὰ λέγαμε, νεωκόρων στὴν Ἐκκλησία καὶ κυρίως βοηθοῦσαν στὶς βαπτίσεις τῶν γυναικῶν καὶ ἔκαναν κοινωνικὸ ἔργο. Μετὰ τὸν 3ο μ.Χ. αἰώνα, ὅταν εἰσήχθη στὴν Ἐκκλησία ὁ νηπιοβαπτισμός, ἀτόνησε ὁ θεσμὸς τῶν διακονισσῶν. (…) Κάτι τὸ ὁποῖο ἐπὶ 19 ὁλόκληρους αἰῶνες δὲν ὑπάρχει, δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἐπαναφέρουμε, λέγοντας ὄτι κάποτε ὑπῆρχε. (…) Αὐτὴ ἡ χειροτονία ποὺ ἔγινε, εἶναι ὁ ἐξευτελισμὸς στὸν ἀνώτατο βαθμὸ τῆς χειροτονίας τῶν διακόνων»! («Romfea.gr» 8-5-2024).

Ἀπὸ τὶς σχετικὲς φωτογραφίες ποὺ ἀναρτήθηκαν στὸ διαδίκτυο, γίνεται ὁλοφάνερη ἡ παραχάραξη τῆς μακραίωνης Ὀρθόδοξης παραδόσεως στὴ συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι τηρήθηκε ἀκριβῶς τὸ τυπικὸ τῆς χειροτονίας στὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης, πράγμα πολὺ θλιβερό.

Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτὴ πρωτοβουλία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἔχει ἐξεγείρει τὶς συνειδήσεις τῶν παραδοσιακῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν. Διότι εἶναι τὸ πρῶτο παράθυρο γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς χειροτονίας γυναικῶν καὶ στοὺς ἑπόμενους βα­θμοὺς τὴς Ἱερωσύνης, ὅπως δυστυχῶς συμβαί­νει κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες στοὺς κόλ­πους τῶν αἱρετικῶν Προτεσταντῶν. Ἡ εὐ­θύ­νη λοιπὸν τοῦ δευτερόθρονου Πατριαρχείου εἶναι τεράστιων διαστάσεων. Γι᾿ αὐτὸ κάνουμε θερμότατη ἔκκληση στοὺς ὑπεύθυνους ἐκκλησιαστικοὺς ταγοὺς νὰ «ἀνακρούσουν πρύμναν» ἀμέσως καὶ νὰ διορθώσουν τὸ πρωτοφανὲς τόλμημα…