Ἡ Εὐρώπη σὲ ἠθικὴ παρακμὴ

Ἡ εἴδηση εἶναι φρικιαστική. Πρόκειται γιὰ τὴν «ὑπόθεση ξυλοδαρμοῦ μέχρι θανάτου τοῦ 20χρονου Ἕλληνα Φίλιππου Τσάνη στὴ Γερμανία. Ὁ Τσάνης ἐπέστρεφε ἀπὸ τὴν ἑορτὴ ἀποφοιτήσεως τῆς ἀδελφῆς του ἀπὸ τὸ γυμνάσιο τοῦ Μίντεν μὲ ἕναν φίλο του. Περπατώντας σὲ πάρκο, συνήντησαν μιὰ ὁμάδα δέκα νεαρῶν ἀνδρῶν, μὲ τοὺς ὁποίους διεπληκτίσθησαν. Τὸ θῦμα, στὴν προσπάθεια νὰ ἀποτρέψει τὴν κλιμάκωση τοῦ ἐπεισοδίου, ἐδέχθη τελικῶς θανατηφόρα κτυπήματα στὸ κεφάλι. Συμφώνως πρὸς τὰ λεγόμενα συγγενοῦς του, τὸν ἐκτύπησαν ἐπειδὴ φοροῦσε σταυρό. “Τὸν χτύπησαν στὸ κεφάλι, ἔπεσε κάτω λιπόθυμος καὶ συνέχισαν νὰ τὸν χτυποῦν. Ὅταν μεταφέρθηκε στὸ νοσοκομεῖο, ἦταν πλέον κλινικὰ νεκρός”, ἐδήλωσε χαρακτηριστικῶς» («Ἑστία» 28-6-2024).

Τέτοια ἢ παρόμοια γεγονότα εἶναι συχνὰ πλέον ὄχι μόνο στὴ Γερμανία, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, καθὼς καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἔχει καταντήσει «ξέφραγο ἀμπέλι» στὶς ὀρέξεις κακοποι­­ῶν τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ἡμεδαπῶν ἢ ἀλλοδαπῶν. Τὸ φαινόμενο μάλιστα στοχευμένων ἀνθρωποκτονιῶν δυστυχῶς δὲν ἀναχαιτίζεται, ἀλλὰ ἀντίθετα ἐπεκτείνεται καὶ γενικεύεται.

Ἡ «γηραιὰ ἤπειρός» μας σήμερα προχωρεῖ μὲ βῆμα ταχὺ στὸν ὀλισθηρὸ κατήφορο τοῦ ἠθικοῦ ἐκτραχηλισμοῦ μὲ συνέπειες ὄχι ἁπλῶς ὁρατές, ἀλλὰ χειροπιαστές. Καὶ ναὶ μὲν ὁ δράστης τοῦ πιὸ πάνω ἐγκλήματος ἦταν ἕνας φανατικὸς μουσουλμάνος μετανάστης· ὅμως καὶ οἱ λαοὶ τῆς Δύσεως ἔχουν ἐξαχρειωθεῖ σὲ μεγάλο βαθμό. Ἡ τάχα πολιτισμένη Εὐρώπη μὲ τὴν ἀποστασία της ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀπεμπολεῖ συστηματικὰ τὶς ἀρχὲς τῆς πίστεως καὶ τῆς ἠθικῆς, γι᾿ αὐτὸ καὶ δρέπει τοὺς πικροὺς καρποὺς ποὺ τῆς προσφέρει μεθοδικὰ ἡ «Νέα Τάξη πραγμάτων». Ποιός θὰ μπορέσει ἄραγε νὰ ξυπνήσει τὴ ναρκωμένη συνείδηση τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης;