«Ὁ Ἄγγελος τῆς Μόσχας ἔχει πέσει»

Πρὶν ἀπὸ λίγο μόλις διάστημα οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἤμαστε πολὺ προβληματισμένοι καὶ ὀδυνηρὰ διχασμένοι ἀντιμετωπίζοντας τὸ πρόβλημα τῆς διαστάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας.

Διαβάζαμε πλῆθος ἑκατέρωθεν ἐπιχειρημάτων, ἐπικλήσεις Ἱερῶν Κανόνων καὶ παραδόσεων. Κάποιοι ἐπικαλούμενοι τοὺς Κα­νόνες ἔγραφαν μὲ πάθος γιὰ τὸ πρόβλημα, ἀντλώντας πληροφορίες ἀκόμη καὶ ἀπὸ θο­λὲς πηγές, ἄλλοι σιωποῦσαν φοβισμένοι κι ἄλλοι προέβαλλαν προκλητικὰ μονομερῶς τὴ μία πλευρά, ἔχοντας εἰσπράξει ἄφθονα ἀργύρια.

Τὰ τελευταῖα γεγονότα πλέον μᾶς προσγείωσαν ἀνωμάλως καὶ φανέρωσαν πολλῶν καρδιῶν διαλογισμούς.

Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ πατριάρ­χου Μόσχας κ. Κυρίλλου νὰ πραγματοποιήσει στὶς 29 τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου βίαιη εἰσβολὴ στὸ ἐν μέσῳ πολλῶν δυσκολιῶν καὶ ἀπείρων προβλημάτων ἀγωνιζόμενο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Δημιούργησε στὰ σπλάχνα τῆς Ἀφρικανικῆς Ἐκκλησίας δική του Ἐξαρχία, ἐκμαυλίζοντας μὲ πακτωλὸ ρουβλίων τὶς συνειδήσεις τῶν πενομένων ἱερέων τῶν νεοπαγῶν ἐπισκοπῶν της. Ἦταν ἐνέργεια πρωτοφανὴς καὶ ἀδιανόητη μέσα στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Μάλιστα ἂν ἐπεκταθεῖ καὶ στὴν Τουρκία, ὅπως φάνηκε ὅτι ἀφήνει ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο ἱδρύσεως «Ρωσικῆς Ἐξαρχίας» καὶ ἐκεῖ.

Τὸ δεύτερο εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔγινε δύο μῆ­νες ἀργότερα, ὅταν τὰ ρωσικὰ στρατεύματα εἰσέβαλαν αἰφνιδίως στὸ ἔδαφος τῆς Οὐκρανίας, καταστρέφοντας τὴ χώρα μέσα σὲ λουτρὸ αἵματος, δημιουργώντας δὲ τεράστιο κύμα ἑκατομμυρίων προσφύγων καὶ ἀναστατώνοντας ὅλο τὸν πλανήτη.

Ποῦ βρίσκεται ὅμως ἡ μεγαλύτερη τραγωδία σ᾿ αὐτὸ τὸν πόλεμο; Βρίσκεται στὸ ὅτι ὁ πατριάρχης Κύριλλος εὐλόγησε τὴ μακάβρια αἱματοχυσία τῆς Οὐκρανίας. Ἀλήθεια, πῶς μπόρεσε; Καὶ πῶς διεκδικεῖ τὴν ἐξουσία νὰ ποιμαίνει τὸν σφαγιαζόμενο λαό της; Δὲν ἐννοεῖ τὸ βάρος τῶν πράξεών του;

Δὲν ἀντιλαμβάνεται ἀκόμη ὅτι κατέστησε ἔτσι ἀντιπαθὴ τὴν τόσο ἀγαπητὴ σὲ ὅλους – τουλάχιστον στὴν Ἑλλάδα – Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας; Πλέον, ὅπως ἔγραψε ἔμπειρος ἐπὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν δημοσιογράφος, «ἔχει διακόψει ὄχι ἁπλὰ τὴν Κοινωνία, ἀλλὰ κάθε σχέση μὲ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀκόμη κι ἕνας τυφλὸς θὰ μποροῦσε νὰ δεῖ ὅτι ὁ Ἄγγελος τῆς Μόσχας ἔχει πέσει… εἶναι ἔκπτωτος» («orthodoxia.info» 9-3-2022).

Βαριὰ λόγια. Τραγικά! Ἀλλὰ δυστυχῶς τόσο ἀληθινά.

Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ συνέλθει, πρὶν ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς καινούργια δοκιμασία στὴ μόλις πρὸ τριῶν δεκαετιῶν ἐξελθούσα ἀπὸ τὸν ἑβδομηντάχρονο σκληρὸ διωγμὸ μαρτυρικὴ καὶ τόσο ἀγαπητὴ σὲ μᾶς Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας.