«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2261 ~ 15-3-2022

EXOFYLLA - sotir-2261.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἡ καρδιὰ χτυπᾶ «ἑλληνικὰ» καὶ στὴ Μικρασία! 121
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 123
Ἡ εὐγνωμοσύνη τοῦ Θεοῦ 125
«Ὡς βλάσφημος» 127
«Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ…» 129
Ὕμνος ϟη΄ (98ος) εἰς τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ 131
ΑΠΟΨΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ 131
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ 135
Ὁ ἅγιος Ἰννοκέντιος, ὁ φωτιστὴς τῆς Ἀλάσκας καὶ Μητροπολίτης Μόσχας 137
Τὸ μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου 139
«Τὸ καντήλι αὐτὸ δὲν ἔσβησε ποτέ!» 141
Γιατί δακρύζεις, Μητέρα; 143