Ψηφιακὴ ἐπαφὴ τῶν παιδιῶν μὲ τὸν Ἑλληνισμὸ

Ὁ κ. Πέτρος Σακκῆς, Ἕλληνας μετανάστης στὴν Ἀμερική, εἶναι ὁ «ἐμπνευστὴς τῆς καινοτόμου online πλατφόρμας www.ellinopoula.com, ποὺ διδάσκει Ἑλληνικὰ στὰ παιδιὰ τῆς Διασπορᾶς μέσα ἀπὸ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ μὲ πρωτοποριακὸ ἐκπαιδευτικὸ περιεχόμενο. Πρόσφατα» ἡ πλατφόρμα αὐτή, «μὲ ἕδρα τὴν Ἀμερική, ἀξιολογήθηκε ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ τοῦ Education Leaders Awards καὶ ἀπέσπασε τρία χρυσὰ μετάλλια – στὴν καινοτομία, στὴν ψηφιακὴ ἐκπαίδευση καὶ στὴν ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαίδευση».

Μαζὶ μὲ τὴ σύζυγό του «στήριζαν ἀνέκαθεν τὴ διατήρηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴ νέα τους πατρίδα. “Πῶς μεγαλώνεις ἕνα παιδὶ στὸ ἐξωτερικὸ ἔχοντας σὰν πρώτη γλώσσα τὰ Ἑλληνικά;”, ἦταν ὁ προβληματισμὸς τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐπέλεξαν νὰ “ἐμπιστευθοῦν” τὴν ἐκμάθηση τῶν Ἀγγλικῶν στὸ περιβάλλον τοῦ σχολείου καὶ τῶν κοινωνικῶν συν­αναστροφῶν τοῦ παιδιοῦ τους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι “ἀνέλαβαν δράση” στὸ σπίτι, μιλώντας του ἀποκλειστικὰ στὰ Ἑλληνικά. Ἡ ἐπιλογή τους ὄχι μόνο τοὺς δικαίωσε, ἀλλὰ καὶ ὁδήγησε τὸν γιό τους στὴν ἔμπνευση γιὰ τὴ δημιουργία τὸ 2016 τῆς συγκεκριμένης πλατφόρμας.

“Σήμερα τὸ 72% τῶν γάμων Ἑλλήνων στὴν Ἀμερικὴ εἶναι μικτοὶ – δηλαδὴ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο δὲν εἶναι Ἕλληνας – ἑπομένως κυρίαρχη γλώσσα εἶναι τὰ Ἀγγλικά. (…) Χάνουμε τὴ γλώσσα μας, τὸν Ἑλληνισμό μας. Κι ὅταν χαθεῖ ἡ γλώσσα, χάνεται καὶ ὁ πολιτισμός. Κι ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ κρατήσουμε τὸν Ἑλληνισμὸ στὴν καινούργια γενιά”», τονίζει ἡ κυρία Σακκῆ καὶ προσθέτει: «Ἀκολουθώντας τὶς κατευθύνσεις τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας τοῦ ΑΠΘ, ἡ πλατφόρμα ξεκινάει ἀπὸ τὴν προσχολικὴ ἡλικία καὶ συνεχίζει μέχρι καὶ τὴν προετοιμασία γιὰ πιστοποίηση ἑλληνομάθειας» («Καθημερινὴ» 19-8-2021).

Ἡ πρωτότυπη αὐτὴ πρωτοβουλία τῆς πιὸ πάνω οἰκογένειας τῶν ὁμογενῶν μας δημιουργεῖ ἀσφαλῶς ὄχι μόνο εὐχάριστη ἔκπληξη, ἀλλὰ καὶ ἀνυπόκριτο θαυμασμὸ γιὰ τὸν θερμὸ ζῆλο νὰ ἀφιερώσουν ὅλες τὶς δυνάμεις τους στὴν ψηφιακὴ ὑποστήριξη τῆς ἀθάνατης γλώσσας μας ἀνάμεσα στὰ Ἑλληνόπουλα τῆς Διασπορᾶς. Βέβαια «ἡ ὑπο­στήριξη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ποὺ λάβαμε πρόσφατα, εἶναι ἰδιαίτερα ἐν­θαρρυν­τικὴ γιὰ τὴν προσπάθειά μας», ὑπογράμμισε ἡ κυρία Σακκῆ. Ὅμως τὴν ἐξαίρετη αὐτὴ προσπάθεια ὀφείλει νὰ ὑποστηρίξει ἀμέριστα καὶ ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία μέσῳ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ οἱ ἀξιέπαινοι κόποι τῶν συγ­κεκριμένων ὁμογενῶν στοχεύουν στὴ διάσωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀνάμεσα στὸν εὐρύτερο ἀπόδημο Ἑλληνισμὸ καὶ στὸ μεγαλεῖο τῆς Πατρίδας μας ἀνὰ τὴν οἰκουμένη.