Παρθενών, «Ξεπαρθενών», ἐκτὸς φρενῶν!

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος διαστραφεῖ ποδοπατών­τας δίκην χοίρου τὸν αἰώνιο νόμο τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἀδίστακτος. Δὲν ὑπολογίζει πλέον ἱερὸ καὶ ὅσιο, δὲν σέβεται τὴν ἱστορία, εὐτελίζει τὴν παράδοση. Γίνεται μὲ λίγα λόγια χυδαῖος, ὑβριστής, ὑπερφίαλος καὶ κυρίως ἀδίστακτος.

Ἀδίστακτος!

Ὅπως ἀκριβῶς ἔκαναν πρόσ­φατα οἱ ὄν­τως ἀδίστακτοι συντελεστὲς τῆς ταινίας μικροῦ μήκους μὲ τίτλο «Ξεπαρθενών», ἡ ὁποία προβλήθηκε στὶς 16 Δεκεμβρίου στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ θὰ εἶναι διαθέσιμη στὸ διαδίκτυο πρὸς ὅλους.
Αὐτὴ περιγράφει τὴν ἱστορία δύο ὁμοφυ­λόφιλων ἀνδρῶν ποὺ ἦταν ζευγάρι, ἀλλὰ χώρισαν καὶ μὲ τὴν προτροπὴ φίλων τους ἀνεβαίνουν στὴν Ἀκρόπολη γιὰ νὰ τὰ ξαναβροῦν. Ἐκεῖ διαπράττουν τὴ διαστροφικὴ αἰσχρότητα, ἐνῶ οἱ φίλοι τους σχηματίζουν κύκλο γύρω τους, δῆθεν ὅτι φωτογραφίζουν. Ὅταν τελειώνουν τὴν πράξη τους, σηκώνεται ἡ κάμερα καὶ δείχνει τὴν Ἀκρόπολη («iefimerida.gr» (8-1-2022).

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι εἶναι ἀδίστακτοι. Ἀλλὰ τὸ «ἀδίστακτοι» δὲν αἰτιολογεῖται μόνο ἀπὸ τὴν ὑβριστικὴ πράξη τους καὶ τὸν ἀνώμαλο τίτλο τῆς ταινίας, ποὺ διαστρέφει χυδαῖα τὸ ὄνομα τοῦ Παρθενώνα. Ἀναφέρεται καὶ στὴν προκλητικὴ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσαν οἱ συντελεστές της στοὺς ἐπικριτές τους μὲ μιὰ μακροσκελὴ ἀνάρτηση στὶς 23 Δεκεμβρίου. Ἀδίστακτοι ἔβαλαν ὡς προμετωπίδα τῶν ἐπεξηγήσεών τους τούτη τὴ φράση: «ὡς ἀπάντηση σὲ ὅλα τὰ “γιατί” στὴν ἀρχή, στὴ μέση ἢ στὸ τέλος τῶν ἐπεξηγήσεων, ποὺ μποροῦν νὰ δοθοῦν, πάντα ὑπάρχει κι αὐτή: γιατὶ ἔτσι γουστάρουμε».

Μάλιστα!

Ἐνῶ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀναζητεῖ εὐθύνες γιὰ τὸ πῶς πέρασε ἀπαρατήρητη αὐτὴ ἡ αἰσχρότητα καὶ θύελλα ἀντιδράσεων ἔχει ξεσπάσει ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τῆς κοινωνίας, ἐμεῖς θὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτὴ δὲν εἶναι χυδαία καὶ ἀπαράδεκτη μόνο ἐπειδὴ διαπράχθηκε πάνω στὴν Ἀκρόπολη, ἀλλὰ καὶ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ ἐνεργεῖται. Διότι πρωτίστως εἶναι ἀπεχθὴς μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ποὺ κατοπτεύουν τὰ πάντα.

Τώρα λοιπόν, ἔπειτα καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν αἰ­σχρὴ βεβήλωση, ἡ πολιτική μας ἡγεσία δὲν θὰ ἀνοίξει ἐπιτέλους τὰ μάτια της γιὰ νὰ δεῖ ποῦ τελικὰ ὁδηγοῦν οἱ διαδοχικὲς ἀποφάσεις της, μὲ τὶς ὁποῖες νομιμοποιεῖ τὴν ἀντίθεη ὁμοφυλοφιλικὴ διαστροφή;

Ἂς μὴν ὑποκρινόμαστε πλέον ὅτι δὲν καταλαβαίνουμε. Τὸ θρασὺ καὶ ἀδίστακτο κίνη­μα τῶν ὁμοφυλόφιλων δὲν πρόκειται νὰ σταματήσει νὰ προκαλεῖ, ἀκόμη κι ἂν ἱκανοποιηθοῦν ὅλες οἱ διεκδικήσεις του. Διότι τελικὸς σκοπός του εἶναι νὰ παρασύρει ὅλη τὴν κοινωνία στὴ δική του διαστροφὴ καὶ σὲ ἀπόλυτη ἀπώλεια φρενῶν. Πρόκειται γιὰ παγ­κόσμια παράνοια, ἡ ὁποία μάλιστα στὶς περασμένες ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων ἐκφράσθηκε τὸ ἴδιο ὑβριστικὰ ἀπὸ τὴ Νορβηγία μὲ τὴν προβολὴ ὁμοφυλόφυλου ἁϊ-Βασίλη.

Γι᾿ αὐτό, ἂν δὲν τεθεῖ τώρα ἀπόλυτος φρα­γμός, αὔριο θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ δάκρυα. Ἡ δὲ πατρίδα μας θὰ ὑποστεῖ τὶς ὀδυνηρὲς συνέπειες τῆς συνεχιζόμενης ἀποστασίας της.