«Θέλω νά δῶ τό πρόσωπό Σου»: Διαδικτυακή ἐκπομπή μέ τόν θεολόγο κ. Μάριο Δομουχτσῆ

Παρακολουθῆστε τήν Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. τή διαδικτυακή ἐκπομπή τοῦ καναλιοῦ «Λόγος Παρακλήσεως»

μέ ὁμιλητή τόν κ. Μάριο Δομουχτσῆ, θεολόγο-φιλόλογο καί θέμα:

«Θέλω νά δῶ τό πρόσωπό Σου»

Ἡ ἐκπομπή θά μεταδοθεῖ στό κανάλι «Λόγος Παρακλήσεως» καί μέσα σέ αὐτή τήν ἀνάρτηση.