«Σάν τόν ἄσωτο υἱό…»: Διαδικτυακή ἐκπομπή μέ τόν ἀρχιμ. Γεώργιο Μπίζα

Παρακολουθῆστε τήν Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. τή διαδικτυακή ἐκπομπή τοῦ καναλιοῦ «Λόγος Παρακλήσεως»

μέ ὁμιλητή τόν ἀρχιμ. Γεώργιο Μπίζα, ἱεροκήρυκα Ἱ.Μ. Μεσσηνίας καί θέμα:

«Σάν τόν ἄσωτο υἱό…» – Διδάγματα ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου.

Ἡ ἐκπομπή θά μεταδοθεῖ στό κανάλι «Λόγος Παρακλήσεως» καί μέσα σέ αὐτή τήν ἀνάρτηση.