Βίντεο: «Τά θαυμαστά ἀποτελέσματα τῆς ἐλπίδας στόν Θεό» (διαδικτυακή ἐκπομπή)

Παρακολουθῆστε τήν ἐκπομπή τοῦ διαδικτυακοῦ καναλιοῦ Λόγος Παρακλήσεως

μέ καλεσμένο τόν ἀρχιμ. Μιχαήλ Σαντοριναῖο, ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί θέμα: 

Τά θαυμαστά ἀποτελέσματα τῆς ἐλπίδας στόν Θεό

Ἡ ἐκπομπή μεταδόθηκε τήν Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.