Ἱστορικὴ δικαστικὴ ἀπόφαση

Ἀπὸ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας (21-10-2020) πληροφορηθήκαμε τὰ ἑξῆς:

«Μὲ μιὰ ἱστορικῆς σημασίας ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε τὸ Μονομελὲς Πλημμελειοδικεῖο Κέρκυρας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος ἀθωώθηκε καὶ στὶς δύο δίκες, στὶς ὁποῖες παραπέμφθηκε γιὰ τὶς δηλώσεις του τὴν 25η Μαρτίου 2020 περὶ τῆς θείας Κοινωνίας, ὅσο καὶ γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τῆς λιτανείας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων. (…) Καὶ οἱ δύο ἀποφάσεις εἶναι ἱστορικῆς σημασίας τόσο γιὰ τὴν θέση τῆς Ἐκκλησίας στὸν δημόσιο βίο, ὅσο καὶ γιὰ τὴν εὐθύνη τοῦ ἑκάστοτε Μητροπολίτη νὰ διαφυλάξει τὴν θρησκευτικὴ ταυτότητα καὶ παράδοση τοῦ τόπου. Ὕστερα ἀπὸ ἐκτενὴ προετοιμασία ποὺ ἀνέλαβε ἡ νομικὴ ὑπερ­άσπιση τοῦ Μητροπολίτη, (…) γιὰ πρώτη φορὰ ­τέθηκε σὲ δίκη τὸ ἄρθρο 33 τοῦ νέου ποινικοῦ κώδικα, διὰ τοῦ ὁποίου λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπόψιν τὸ ζήτημα τῆς σύγ­κρουσης καθηκόντων ποὺ φυσικὰ πρόσωπα βιώνουν κατὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων τους, ὅταν αὐτὴ ἡ ἐκπλήρωση ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὸν νόμο. Αὐτὸ ἔγινε στὴν περίπτωση τοῦ Μητροπολίτη Κερκύρας, ὁ ὁποῖος αἰσθάνθηκε ὅτι τόσο ἡ προτροπή του πρὸς τοὺς πιστοὺς νὰ κοινωνήσουν ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ πήγαζε ἀπὸ τὴν βαθιά του πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴν θέση του ὡς ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀφιερωμένου στὴν Ἐκ­κλησία ἐκ νεότητός του, ὅσο καὶ ἡ τέλεση τῆς λιτανείας τοῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων (…), ἦταν αὐτὸ ποὺ ἡ συν­είδησή του τὸ ἐπέβαλε».

«Σὲ δηλώσεις του μετὰ τὸ πέρας τῆς δίκης ὁ κ. Νεκτάριος ἐπεσήμανε ὅτι σήμερα δικαιώθηκε ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Κέρκυρα. Ὁ ἐπίσκοπος ἀγωνίζεται ὑπὲρ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὸν Θεό. Γι᾿ αὐτὸ εὐχαρίστησε τὸν εὐγενὴ κερκυραϊκὸ λαὸ γιὰ τὴν στήριξη ποὺ τοῦ παρεῖχε, τοὺς συνεργάτες του ἱερεῖς καὶ λαϊκούς». Ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε τοὺς Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι ἦρθαν στὸ Δικαστήριο γιὰ νὰ τὸν στηρίξουν, καθὼς καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς δικηγόρους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀναλάβει τὴν νομικὴ ὑποστήριξή του. «Εὐχαρίστησε ἀκόμη τὸ δικαστήριο γιὰ τόν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀρτιότητα μὲ τὴν ὁποία προσέγγισε τὶς ὑποθέσεις. “Ἐμεῖς λέμε πρῶτα ὁ Θεὸς”, εἶπε ὁ κ. Νεκτάριος. “Καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τὸν ἄνθρωπο”!».

Μαζὶ μὲ τὸν εὐσεβὴ λαὸ τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας ἐκφράζουμε καὶ ἐμεῖς τὴν ἀνυπόκριτη χαρά μας γιὰ τὴν αἴσια ἔκβαση τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς δίκης καὶ εὐχόμαστε ταπεινὰ τὸ ὁμολογιακὸ φρόνημα τοῦ Σεβασμιωτάτου νὰ βρεῖ καὶ ἄλλους μιμητές. Ὅσο γιὰ τοὺς ἄξιους λειτουργοὺς τῆς Θέμιδος ἂς δοξάσουμε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι στὴν ἀλλοπρόσαλλη ἐποχή μας ἀναδεικνύει ἀκέραιους δικαστὲς καὶ εὐ­συνείδητους δικηγόρους, οἱ ὁποῖοι τιμοῦν τὴν ἀποστολή τους ὑπηρετών­τας τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν δικαιοσύνη.