Κι ἄλλη ὁμολογία ἠθοποιοῦ γιὰ τὴ θεία Κοινωνία

Ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸ περιμένει κανεὶς ἔρχεται ἡ ὑπεράσπιση τοῦ θειοτάτου Μυστηρίου τῆς θείας Μεταλήψεως ἔναντι τῆς βέβηλης κατασυκοφαντήσεώς του ποὺ ὑφίσταται τὸν τελευταῖο καιρό. Συγκεκριμένα, μετὰ τὶς αὐθόρμητες ὁμολογίες τοῦ τραγουδιστῆ Οἰκονομόπουλου καὶ τῆς ἠθοποιοῦ Σολωμοῦ, ἡ μαρτυρία ἄλλου τώρα ἠθοποιοῦ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὶς ἀναπάντεχες αὐτὲς φωνές.

Πρόκειται γιὰ τὸν ἠθοποιὸ Πέτρο Ξεκούκη, ὁ ὁποῖος σὲ συνέντευξή του στὸ περιοδικὸ «Λοιπόν» μὲ σαφήνεια καὶ καθαρότητα δήλωσε τὰ ἑξῆς: «Δὲν μὲ φοβίζει ὁ κορωνοϊός. Τηρῶ τὰ μέτρα ἀσφαλείας, αὐτὰ ποὺ λένε οἱ ἐπιστήμονες, ἀλλὰ γιὰ μένα πάνω ἀπ᾿ ὅλα εἶναι ὁ Θεός. Δὲν βάζω τὸν κορωνοϊὸ πάνω ἀπὸ τὸν Θεό, γιατὶ κάποιοι ἐπιστήμονες τὸ ἔκαναν. Βάζω τὸν Θεὸ πάνω ἀπ᾿ ὅλα. (…) Ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησίες· ἡ ἐπιστήμη λέει ὅτι πρέπει νὰ μὴ λειτουργηθοῦμε, κι ἐμένα μοῦ στοίχισε πάρα πολὺ αὐτό. Ἀντὶ νὰ γονατίσουμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, νὰ παρακαλέσουμε γιὰ νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἁμαρτία, εἴπαμε “μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό”, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα. Ἂν σώθηκε ἡ Ἑλλάδα, δὲν ἔγινε μόνο ἐπειδὴ τηρήσαμε τὰ μέτρα, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὑπῆρξε θεία Ἐπέμβαση, τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Θεοῦ. Πιστεύω ὅτι ὅλο αὐτὸ ἦταν “χέρι τοῦ Θεοῦ”, θεϊκὴ παρέμβαση, τὸ ὅτι εἴχαμε τόσο λίγα θύματα».

Καὶ συνεχίζοντας, ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς θείας Κοινωνίας, τόνισε: «Ἡ θεία Κοινωνία εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη, δεδομένου ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ κολλήσεις τίποτα, γιατὶ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἢ πιστεύεις ἢ δὲν πιστεύεις· δὲν γίνεται ἀλλιῶς. Πιστεύω στὸν Θεὸ καὶ στὴ δύναμή Του. Μοῦ ἔλειψε πάρα πολὺ ἡ μετάληψη τῆς θείας Κοινωνίας (…)».

Περαιτέρω ἀναφέρθηκε καὶ στὶς διακρίσεις ποὺ παρατηρήθηκαν εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Εἶδα ὅτι γίνονται διακρίσεις (…). Ἐννοῶ αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ ἱερέας, νὰ κοινωνήσει ἕναν πατέρα μὲ δύο παιδιά, ποὺ ἀσχολήθηκαν οἱ πάντες, ἐνῶ δὲν ἀσχολήθηκαν μὲ τὸν “Φλοῖσβο”, ὅπου περπατοῦσαν χιλιάδες ἄτομα. Τὸ “ἔγκλημα” ἦταν ἡ θεία Κοινωνία (…) καὶ δὲν ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἔβγαιναν καὶ κυκλοφοροῦσαν κάθε μέρα παράνομα. Στὶς τράπεζες καὶ στὰ σοῦπερ μάρκετ εἴχαμε οὐρὲς ἀτελείωτες, στὴν ἐκκλησία δὲν μπορούσαμε νὰ ἔχουμε; Τί ἦταν αὐτὴ ἡ διάκριση; Ἔρχεται σκόπιμα, γιὰ νὰ δοκιμάζουν τὰ νεῦρα καὶ τὶς ἀντοχὲς τῶν Χριστιανῶν. Δὲν δέχομαι ὅτι κολλάει ὁ ἰὸς μὲ τὴ θεία Κοινωνία. (…) Εἶμαι ἀπόλυτος στὰ θέματα τῆς πίστης», κατέληξε ὁ γνωστὸς ἠθοποιός («enikos.gr» 21-5-2020).

Ἂς εἶναι. Ὁ ἅγιος Θεὸς φαίνεται ὅτι δοκιμάζει τὴ γνησιότητά μας, τῶν ἀνθρώπων τῆς πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὸ νὰ προβάλλει τέτοιες φωνὲς ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ θεάτρου καὶ τῆς τέχνης. Ὅλοι κρινόμαστε αὐτὲς τὶς στιγμές. Καὶ κάτι τέτοιοι ἄνθρωποι, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν θὰ τὸ περίμενε κανείς, θὰ μᾶς καταδικάσουν, ἀλίμονο!…