Συγκινητικὴ ὁμολογία

Μέσα στὴν καταθλιπτικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ δημιούργησαν στοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς τὰ περιοριστικὰ μέτρα λόγῳ τοῦ COVID-19, ὡς πρὸς τὴν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων τους, ὑπῆρξαν κάποια φωτεινὰ παραδείγματα σεβασμοῦ πρὸς τὰ πατροπαράδοτα θέσμια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι, ἕνας σύγχρονος τραγουδιστὴς δήλωσε ἀπερίφραστα σὲ σχετικὴ συνέντευξή του: «Ὑπάρχουν πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουν καὶ ἔχουν ἀνάγκη καὶ νὰ λάβουν τὴ θεία Κοινωνία, νὰ πᾶνε νὰ προσευχηθοῦν στὴν ἐκκλησία, νὰ ἀνάψουν ἕνα κερί. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀνάγκη τους, κατὰ κάποιον τρόπο, ἀπὸ κάποιους ἀνθρώπους φάνηκε ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει σὲ αὐτὴ τὴ ζωή. Τὸν λόγο δὲν τὸν γνωρίζω. Ἄλλα πράγματα ὅμως μποροῦσαν νὰ συμβοῦν… π.χ. ὁ κόσμος μποροῦσε νὰ πάει στὸ σοῦπερ μάρκετ, ἐνῶ στὴν ἐκκλησία θὰ κολλοῦσε κορωνοϊό. Ἐγὼ θὰ κοινωνοῦσα, ἀκόμη κι ἂν ὁ προηγούμενος ἀπὸ μένα ἦταν λεπρός. Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ κολλητικὴ ἀρρώστια; Ἐγὼ θὰ τὸ ἔκανα. Τὸ ὁμολογῶ καὶ δημόσια. Στὸ καμαρίνι μου ἔχω μία εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ. Ἔχω μεγάλη ἀγάπη καὶ στὴν Παναγία» («in.gr» 13-5-2020).

Κατόπιν αὐτοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος ἐκδήλωσε τὴν ἱκανοποίησή του μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἕνα δικό μας παιδί, ἀπὸ τὴν Κάτω Ἀχαΐα, ὁ Νίκος Οἰκονομόπουλος, ἕνας νεαρὸς καλλιτέχνης, ἔκανε μιὰ πολὺ ὡραία δήλωση καὶ τὸν συγχαίρω, διότι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του ὁμολόγησε τὴν πίστη του στὸν Θεὸ καὶ βεβαίωσε ὅτι ἡ θεία Κοινωνία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Μὲ συγκίνησαν πολὺ τὰ ὅσα εἶπε, ὅτι ἀκόμα καὶ ἂν ἔβλεπε μπροστά του ἕνα λεπρό, θὰ κοινωνοῦσε χωρὶς νὰ ἔχει κανένα πρόβλημα. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν ἐμπειρία τῶν 2.000 καὶ πλέον ἐτῶν ὅτι ἡ θεία Κοινωνία εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ Ζωὴ καὶ τίποτε ἄλλο» («newsbeast» 15-5-2020).

Στὸν ἀπόηχο τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἡ συγκινητικὴ ὁμολογία τοῦ νεαροῦ καλλιτέχνη ἦταν ἕνας δριμὺς ἔλεγχος γιὰ ὅσους ἀμφισβητοῦν τὴ δραστικὴ προστασία τῆς θείας Κοινωνίας, σύμφωνα μὲ τὴ βιωματικὴ δισχιλιετὴ παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἂς τὴν ἀκούσουν ὅλοι ὅσοι πολέμησαν τὸν τελευταῖο καιρὸ μὲ ἐπιμονὴ τὸ ζωοπάροχο Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, μήπως καὶ συνετισθοῦν…