«Ἡ Ἑλλάδα λάμπει σὰν ἄστρο!»

Δὲν εἶναι ὅλα μαῦρα καὶ σκοτεινά.

Βρεθήκαμε βέβαια σὲ κατάσταση πολι­ορκίας… Κλεισθήκαμε μέσα στὰ σπίτια μας γιὰ τόσες μέρες… Φοβηθήκαμε ἀπὸ τὴν ἀόρατη ἀπειλὴ τοῦ κορωνοϊοῦ… Ἀγανακτήσαμε θεωρώντας ὑπερβολικὰ τὰ μέτρα… Ἐνοχληθήκαμε ἰδιαίτερα οἱ πιστοὶ γιὰ τὸ σφράγισμα τῶν ναῶν κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα…

Αὐτὸ τὸ τελευταῖο μᾶς πόνεσε πολύ. Διότι ἦταν ἄδικο. Πολὺ ἄδικο. Τὸ ἐπεσήμανε σὲ σχετικὸ ἄρθρο της καὶ ἡ ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ πρώην Πρωθυπουργὸς κυρία Βασιλικὴ Θάνου, ἡ ὁποία τόνισε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

«Πολλὲς ἀντιδράσεις καὶ ἐπικρίσεις δέχεται τὸ μέτρο τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀπαγόρευσης τῆς παρουσίας τῶν πιστῶν στὴ θεία λειτουργία. Τίθεται, εὐλόγως, τὸ ἐρώτημα γιατί… δὲν ἦταν ἀρκετὸ τὸ ἠπιότερο μέτρο τῆς παρουσίας τῶν πιστῶν μὲ αὐστηρὴ τήρηση ὅλων τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων, δηλαδὴ περιορισμένος ἀριθμὸς προσώπων, σὲ ἀπόσταση μεταξύ τους, ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπιφάνεια τῶν τετραγωνικῶν μέτρων κάθε ἱεροῦ ναοῦ, ὥστε νὰ ἀποτρέπεται ὁ συνωστισμός… Γιατί ὑπῆρξε τόση ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς τοὺς πιστούς, ἐνῶ εἰδικῶς οἱ κατηγορίες αὐτὲς τῶν πολιτῶν, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι πολίτες ἀσφαλῶς, διαθέτουν καὶ συνείδηση καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴν ὑγεία τῶν συνανθρώπων τους καὶ τοῦ ἑαυτοῦ τους» («Press24.gr» 6-5-2020).

Τώρα, καθὼς ὁδηγούμαστε στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸν μεγάλο κίνδυνο, διαπιστώνουμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐπετέλεσε ἕνα θαῦμα στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, τόσο, ὥστε νὰ ἐπαινεῖται μὲ διθυράμβους τῶν μέσων ἐνημερώσεως σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ξεχωρίζουμε τὴν κρίση σὲ συνέντευξή του στὸ «Βῆμα» ἑνὸς ἀπὸ τοὺς κορυφαίους Ἕλληνες ἐπιστήμονες τοῦ ἐξωτερικοῦ, τοῦ κ. Γιώργου Βέλμαχου, καθηγητῆ Χειρουργικῆς στὸ Χάρβαρντ τῶν ΗΠΑ καὶ διευθυντῆ τοῦ κέντρου τραύματος στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Μασαχουσέτης:

«Ὡς Ἕλληνας αἰσθάνομαι ἰδιαίτερα ὑπερ­ήφανος γιὰ τὸ πῶς χειρίστηκε ἡ χώρα μας τὴν κρίση. Ἡ Ἑλλάδα λάμπει σὰν ἄστρο σὲ ἕναν βαρύ, σκοῦρο οὐρανό. Ἐνῶ ἡ ὑποτιθέμενα πιὸ πλούσια χώρα στὸν κόσμο σκάβει μαζικοὺς τάφους, ἡ πατρίδα μας ἔχει τιθασεύσει τὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ σὲ ἀξιοθαύμαστα ἐπίπεδα».

Πράγματι στὴν κρίσιμη στιγμὴ ἡ χώρα εὐτύχησε νὰ ἔχει προνοητικὴ ἡγεσία καὶ ὡς σύμβουλό της ἕναν ἀπὸ τοὺς κορυφαίους λοιμωξιολόγους τοῦ κόσμου. Διαφορετικὰ μπορεῖ νὰ εἴχαμε καὶ ἐδῶ ἑκατοντάδες φέρετρα κάθε μέρα, μάλιστα καθὼς βρισκόμαστε ἀνάμεσα σὲ συμπληγάδες: ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ «κορωνο-βόμβα» Ἰταλία, ὅπως προσ­φυῶς ἔχει χαρακτηρισθεῖ, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Τουρκία μὲ τὴν ἀλλόκοτη μανιακὴ ἐπιθετικότητά της.

Ἂν δὲν εἶχε μεσολαβήσει τὸ σκοτεινὸ στοιχεῖο ποὺ περιέγραψε ἡ κυρία Θάνου, ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔλαμπε ἀκόμη περισσότερο, καὶ ἂν φροντίσουμε νὰ ἀποφευχθεῖ κάτι παρόμοιο στὸ μέλλον, ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐξακολουθήσει νὰ «λάμπει σὰν ἄστρο σὲ ἕναν βαρύ, σκοῦρο οὐρανό»!