Ἀφυπνιστικὲς ἐπισημάνσεις ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας

Φωνὴ πόνου γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν πατρίδα μας μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, συνάμα ὅμως καὶ τόλμης καὶ ἀφοβίας ἔναντι τῶν ἀνίερων ἐπιθέσεων κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας ὕψωσε καθ᾿ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. Καὶ λίγο παλαιότερα, ὅταν συνέχαιρε τὸν Μητροπολίτη Κερκύρας καὶ τὸν π. Γεώργιο Σχοινᾶ γιὰ τὴν ὁμολογία τους, ἀλλὰ καὶ ἔπειτα, τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων (3-5-2020), ὁπότε στὸ κήρυγμά του κατὰ τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας τόνισε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

«Σήμερα φθάσαμε σὲ μεγάλη ὀλιγοπιστία, σὲ ἄρνηση ἀλλὰ καὶ βλασφημία τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τῶν ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀντὶ νὰ γονατίσουμε, καὶ μὲ πίστη θερμὴ καὶ μετάνοια νὰ ζητήσουμε ἄρση τῆς ἐπιδημίας ἀπὸ τὴν Παντοδυναμία καὶ τὴν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας, ὅπως ἄλλωστε ἔκαναν καὶ οἱ πρόγονοί μας, μὲ τελεία ἀπιστία ἀπομακρύνουμε τὴ θεία Χάρη, φοβούμενοι μήπως ἡ ἐπικοινωνία μας μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ἐκκλησίας μας, φέρουν σὲ μᾶς μόλυνση. Βρέθηκαν στόματα καὶ εἶπαν ὅτι κατὰ τὴ θεία Κοινωνία τὸ σάλιο θὰ μεταδώσει μόλυνση ἢ ὅτι ὁ ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Ἐπιταφίου καὶ τοῦ Ἐσταυρωμένου θὰ καταστρέψει ὅ,τι κερδίσαμε… Θλιβόμαστε πολὺ γιατὶ ὑπάρχουν τέτοιες ἐπιπόλαιες γνῶμες καὶ τέτοιες ἰδέες, οἱ ὁποῖες “διαγράφουν” τὴ θεία Δύναμη τῆς Ἐκκλησίας μας. Πονᾶμε, γιατὶ τόσο ὀρθολογικά, τόσο σαρκικά, τόσο ἐπιπόλαια μιλᾶνε. Ἀλήθεια, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι διαμένουν, ζοῦν, ἀναπνέουν, ἐπικοινωνοῦν στὴν Ἑλλάδα τῶν Ἁγίων, τῶν Μαρτύρων, τῶν θαυμάτων ἢ ὄχι; (…) Τὰ ἱερὰ Προσκυνήματα ποτὲ δὲν μετέδωσαν μολύνσεις, ἀλλὰ μόνον θεραπεία, ὑγεία, καὶ τὸ τεθεωμένο Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας μπορεῖ καὶ τὸ σάλιο νὰ τὸ καθαρίσει (…). Ἀλήθεια, πιστεύουμε ποιὸς εἶναι ὁ Χριστός; Ἐπιτέλους, ἂς συν­έλθουμε! Ἂς μετανοήσουμε! Ἂς ζητήσουμε ἔλεος γιὰ τὴν ἀπιστία μας καὶ τὴν ἀποστασία μας. Ἂς συνειδητοποιήσουμε ὅτι τὴν πατρίδα μας δὲν τὴν διαφυλάσσουν μόνο τὰ μέτρα τὰ ἀνθρώπινα, ἀλλὰ κυρίως οἱ δεήσεις τῆς Παναγίας μας, τῶν Ἁγίων μας, ἀλλὰ καὶ οἱ προσευχὲς τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι κλαῖνε καὶ γονατίζουν ἔξω ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναούς».

Φωνὴ ξεκάθαρη, τὴν ὁποία ὀφείλουμε ὅλοι μας, κυβερνῆτες καὶ λαός, νὰ ἀκολουθήσουμε στὴν προτροπή της: «Ἂς συνέλθουμε! Ἂς μετανοήσουμε! Ἂς ζητήσουμε ἔλεος γιὰ τὴν ἀπιστία μας καὶ τὴν ἀποστασία μας».