Ὕβρις κατὰ τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τοῦ Ἔθνους

Σὲ ἀποϊεροποίηση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ τῆς πατρίδας μας ὁδηγεῖ τὸ νέο σχέδιο Νόμου ἀλλαγῆς τοῦ ἰσχύοντος Ποινικοῦ Κώδικα. Συγκεκριμένα ἀποποινικοποιεῖται ἡ κακόβουλη βλασφημία καὶ καθύβριση μὲ οἱονδήποτε τρόπο τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς θρησκείας (ὁποιασδήποτε ἀναγνωρισμένης θρησκείας), ἡ περιύβριση νεκροῦ ἢ τῆς τέφρας του, ἡ ἀπάτη γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς στράτευσης, ἐνῶ παράλληλα ἀξιόποινες πράξεις ποὺ μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν ὡς κακουργήματα, ὅπως π.χ. προπαρασκευαστικὲς ἐνέργειες ἐσχάτης προδοσίας, ὑπηρεσία στὸν ἐχθρό, σύμπηξη τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως, κατασκευὴ καὶ κατοχὴ ἐκρηκτικῶν, δωροδοκία πολιτικῶν προσώπων κ.ἄ., ἀντιμετωπίζονται πλέον ὡς πλημμελήματα, δηλαδὴ μὲ πολὺ ἐλαφρότερες ποινές.

Ἤδη ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀντέδρασε στὸ νέο σχέδιο Νόμου μὲ δελτίο Τύπου, στὸ ὁποῖο, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὑπογραμμίζει ὅτι «τὸ γεγονὸς αὐτὸ θὰ ἔχει ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὸ ἀγαθὸ τῆς θρησκευτικῆς καὶ κοινωνικῆς εἰρήνης, θέμα ποὺ ἀφορᾶ καὶ ὅλες τὶς δραστηριοποιούμενες στὸν τόπο μας γνωστὲς θρησκεῖες».

Φωνὴ διαμαρτυρίας ὕψωσε μὲ ἐγκύκλιό του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος τόνισε ὡς πρὸς τὴν κακόβουλη βλασφημία τῶν θείων ὅτι μὲ τὸ ἰσχύον νομικὸ καθεστὼς προστατεύεται ὄχι ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος δὲν ἔχει ἀνάγκη ποινικῆς προστασίας καὶ εἰσαγγελικῆς παρεμβάσεως, ἀλλὰ «τὸ ἔννομο ἀγαθὸ τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ ἡ δημοκρατικὴ εὐστάθεια τῆς χώρας». Ἂν τὸ νομικὸ αὐτὸ καθεστὼς ἀλλάξει, διακυβεύονται τὰ κοινωνικὰ αὐτὰ ἀγαθά.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ἀναφερόμενος σ᾿ αὐτὲς τὶς προτεινόμενες νομικὲς ἀλλαγές, ἔθεσε κάποια εὔλογα ἐρωτήματα: «Ὅταν ἀκόμα καὶ στὴν ἀρχαιότητα ὁ νεκρός – κεκοιμημένος κατὰ τὴν Ἐκκλησία – τύγχανε τιμῆς καὶ σεβασμοῦ… σήμερα θὰ πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ ὑβρίζεται, καὶ ἐμεῖς νὰ σιωποῦμε; Ὅταν ἡ πίστη καὶ ἡ θρησκεία εἶναι στοιχεῖο ἰδιοπροσωπίας, στοιχεῖο ταυτότητας ἑνὸς λαοῦ, ἑνὸς ἔθνους, δὲν ἔχουμε χρέος καὶ εὐθύνη ὅλοι μας, θεσμοί, πρόσωπα καὶ κοινωνία, νὰ διαφυλάξουμε καὶ διασφαλίσουμε τὴν ἱερότητα αὐτῆς τῆς πίστης; Ποῦ ὁδηγεῖται μιὰ κοινωνία, ὅταν δὲν σέβεται τὰ θέσμια, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια;… Μπορεῖ στὸ ὄνομα τοῦ “ἐξορθολογισμοῦ τῶν ἀδικημάτων” νὰ ἀποϊεροποιεῖται ὁ ἱστὸς μιᾶς κοινωνίας;»

Ἡ Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλῆ θὰ σηκωθεῖ ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο μύθο γιὰ νὰ ἀντιταχθεῖ στὸ νέο νομοσχέδιο: «Δὲν ἔχουν τόση ἰσχὺ οἱ δικές σου διαταγὲς (Κρέοντα), ὥστε νὰ μπορεῖς νὰ ὑπερνικήσεις τοὺς ἄγραφους καὶ ἀπαρασάλευτους θεϊκοὺς νόμους» (στίχ. 453-455). Τὸ προτεινόμενο σχέδιο νόμου ἀποτελεῖ ὕβρι κατὰ τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τοῦ Ἔθνους.