«Βαθιὰ ρήγματα στὴν οἰκογένεια»

«Τὸ δημογραφικὸ ζήτημα καὶ τὰ σοβαρὰ προβλήματα ποὺ προκαλοῦνται ἦταν τὸ κεν­τρικὸ θέμα τῆς συζήτησης κατὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχαν» τὸν περασμένο μήνα «στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος μὲ τὸν βουλευτὴ τῆς Ν.Δ. κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο. Ὁ κ. Χαρακόπουλος (…) ἐπέδωσε στὸν Ἀρχιε­πίσκοπο τὸ πόρισμα τῆς διακομματικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς γιὰ τὸ δημογραφικό.

“Τὸ δημογραφικὸ δυστυχῶς εἶναι ἕνα τεράστιο πρόβλημα ποὺ δὲν ταλανίζει μόνο τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ὅλο τὸν χριστιανικὸ κόσμο, αὐτὸν ποὺ κάποτε λέγαμε χριστιανικὴ Εὐρώπη, γιατὶ πρωτίστως ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν κρίση ποὺ περνάει ἡ παραδοσιακὴ οἰκογένεια. Τὸ πόρισμα δείχνει κατευθύνσεις (…) χρειάζεται ἕνας σχεδιασμὸς καὶ πρόγραμμα σὲ βάθος χρόνου γιὰ νὰ ἀποδώσει. Ἀπὸ πλευρᾶς μας ἔχουμε τονίσει ὅτι εἶναι στὶς ἄμεσες προτεραιότητές μας. Εἶναι μεῖζον ἐθνικὸ πρόβλημα”, τόνισε ὁ κ. Χαρακόπουλος, ἐνῶ εὐχαρίστησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν κατανόηση καὶ τὸ ἔργο ποὺ προσφέρει στηρίζοντας τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας καὶ “ἀναλαμβάνοντας συγκεκριμένα προγράμματα καὶ δράσεις σὲ ἰδιαίτερα εὐαίσθητες ἐθνικὲς περιοχές, ὅπως ἡ Θράκη, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια”.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπὸ τὴν πλευρά του τόνισε ὅτι τὸ δημογραφικὸ ταλανίζει τὴν πατρίδα μας καὶ πολλὲς ἀκόμη χῶρες, ὑπογραμμίζον­τας πὼς “ἡ αἰτία ἔχει ἐπισημανθεῖ ἀπὸ πολλοὺς φορεῖς καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἰδιαίτερα· εἶναι ἡ κρίση τῆς οἰκογένειας, ἡ ὑπονόμευση τῶν χριστιανικῶν θεσμῶν καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἶναι ἕνα πρόβλημα τὸ ὁποῖο δύσκολα θὰ ἀντιμετωπισθεῖ”» («ec­cle­sia.gr» 11-4-2019).

Ἤδη σὲ αἰωνόβια ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα εἶχε προβληθεῖ μὲ ὁλοσέλιδο δημοσίευμα πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἡ βαθιὰ κρίση ποὺ διέρχεται σήμερα ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια. Ἀπὸ τὴν ἐκτενὴ αὐτὴ ἔρευνα παραθέτουμε μερικὰ χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα: «Τὰ μονοπρόσωπα νοικοκυριὰ ἀποτελοῦν τὸ 31% τοῦ συνόλου τῶν νοικοκυριῶν καὶ αὐξήθηκαν κατὰ τέσσερις ποσοστιαῖες μονάδες, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat. (…) Οἱ γάμοι μειώθηκαν ἀπὸ 62.195 τὸ 1993 σὲ 50.138 τὸ 2017, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ. Οἱ πολι­τικοὶ γάμοι (…) ξεπερνοῦν σταθερὰ τὰ τε­λευταῖα πέντε χρόνια τοὺς θρησκευτικούς (24.975 θρησκευτικοὶ καὶ 25.163 πολιτικοὶ τὸ 2017). Τὰ διαζύγια αὐξήθηκαν (…) καὶ στὰ χρόνια τῆς κρίσης κυμαίνονται γύρω ἢ καὶ πάνω ἀπὸ τὶς 15.000 (30% ἐπὶ τῶν γάμων). Οἱ γεννήσεις ἐκτὸς γάμου σημείωσαν ἐπίσης ἄνοδο· ἀπὸ 5,1% στὸ σύνολο τῶν γεννήσεων τὸ 2004 ἔφτασαν τὸ 9,4% τὸ 2015» («Καθημερινὴ» 27-1-2019).

Τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέτει ἡ ἔρευνα αὐτὴ εἶναι πολὺ ὀδυνηρά, ἀπογοητευτικὰ γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας, ἂν λάβουμε μάλιστα ὑπόψη μας τὶς ἔντονες ἐ­πεκτατικὲς τάσεις τοῦ ἀνατολικοῦ γείτονά μας ποὺ παρουσιάζει πληθυσμιακὴ ἔκρηξη.

Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται νὰ γίνει ἐπειγόντως εἶναι νὰ ἀναλάβουν οἱ ἡγέτες τοῦ ταλαίπωρου λαοῦ μας τὶς οὐσιαστικὲς εὐθύνες τους, ὥστε νὰ τεθοῦν σὲ ἄμεση ἐφαρμογὴ τὰ μέτρα ποὺ προβλέπει τὸ περίφημο πόρισμα τῆς διακομματικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, τὸ ὁποῖο σὰν γάγγραινα κατατρώγει τὰ σωθικὰ τοῦ Ἔθνους μας. Κύριοι κυβερνῆτες μας, τὸ παραπάνω πόρισμα δὲν γράφτηκε γιὰ νά μείνει στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας. Τολμῆστε ἐπιτέλους νὰ τὸ ἐφαρμόσετε! Οἱ ἑπόμενες γενιὲς θὰ σᾶς κρίνουν ἀνάλογα μὲ τὶς πράξεις σας…