Ἀνταπόκριση Συνεδρίου:«Ἀνθρώπινα δικαιώματα: Καπήλευση καὶ διασφάλιση»

Μὲ τὸν παραπάνω τίτλο πραγματοποιήθηκε τὸ 59ο κατὰ σειρὰν Παιδαγωγικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως ...
Περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7