Νέο βιβλιοπωλεῖο «Ὁ Σωτήρ» στό Μαρούσι!

Ἀπό τά τέλη τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου λειτουργεῖ τό νέο κατάστημα τῶν ἐκδόσεων «Ὁ Σωτήρ» στό Μαρούσι, Θέμιδος 4 (πλησίον ΗΣΑΠ Ἀμαρουσίου).

Στο κατάστημά μας (δεῖτε τό ὡράριο καί τα στοιχεία ἐπικοινωνίας ἐδῶ) θά βρεῖτε:

• Ὀρθόδοξα χριστιανικά βιβλία καί περιοδικά τῶν ἐκδόσεών μας, ἀλλά καί ὅλων τῶν ὀρθόδοξων ἐκδοτικῶν οἴκων
• Εἰκόνες σέ ξύλο, σέ χαρτί, ἐπάργυρες
• Ἐκκλησιαστικά εἴδη: Θυμιάματα, κεριά, λαμπάδες, καντήλια κ.ἄ.