Ἕνα «θαῦμα» στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο

Ὁλοκληρώνεται – δυστυχῶς – στὶς 31 Ἰανουαρίου ἡ συγκλονιστικὴ Ἔκθεση «Πανάγιος Τάφος: Τὸ μνημεῖο καὶ τὸ ἔργο», ποὺ φιλοξενεῖται στὸ δεύτερο ὐπόγειο τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν ἀπὸ τὶς 21 Μαΐου 2018. Μία Ἔκθεση, στὴν ὁποία βλέπει κανεὶς τὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου νὰ ἔχει μεταφερθεῖ μέσα στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας. Εἶναι κάτι ζωντανό, δὲν περιγράφεται.

Ἡ ὅλη παρουσίαση γίνεται ἀπὸ τὸ «National Geographic». Μὲ τὴν πολὺ προηγμένη τεχνολογία ποὺ χρησιμοποιεῖται δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ εἰσέλθει κανεὶς σὲ τρισδιάστατο χῶρο καὶ νὰ παρακολουθήσει βῆμα-βῆμα τὸ ἔργο τῆς συντηρήσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ποὺ ἐπιτέλεσε ἡ Διεπιστημονικὴ Ὁμάδα τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ἡ ὅλη ἐργασία ἔγινε μὲ τὴν εὐθύνη τῆς καθηγήτριας κυρίας Ἀντω­νίας Μοροπούλου καὶ διήρκεσε ἐννέα μῆνες. Τὸ ἔργο παραδόθηκε ἕτοιμο στὶς 22 Μαρτίου 2017.

Γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν χρειάσθηκε νὰ τραβηχθεῖ ἡ μαρμάρινη πλάκα ποὺ σκεπάζει τὸν Τάφο, κάτι ποὺ εἶχε νὰ γίνει πέντε τουλάχιστον αἰῶνες.

Ἡ κυρία Μοροπούλου περιγράφει τὰ συγ­κλονιστικὰ αἰσθήματα ποὺ αἰσθάνθηκαν ὅλοι ἐκείνη τὴν ὥρα: «Πρέπει νὰ πῶ ὅτι μπροστὰ στὸν Πανάγιο Τάφο ἀποκαλύπτεσαι, εἶσαι ἐν­ώπιος ἐνωπίῳ, καὶ τὴ συγκλονιστικὴ στιγμὴ ποὺ τὸν ἀνοίξαμε καὶ τὸ National Geographic μάζεψε νοερὰ μπροστὰ στὸν Πανάγιο Τάφο δύο δισεκατομμύρια ἀνθρώπους, σὲ real time (δηλ. σὲ πραγματικὸ χρόνο), καὶ τὸ αἰσθανόμασταν αὐτὸ καὶ τὸ ἀκούγαμε, ἀκόμη καὶ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ποὺ ἦταν ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα μπροστὰ στὸν Πανάγιο Τάφο, εἴχαμε ἀδιατάραχτα τὴν αἴσθηση τῆς ἀποκάλυψης, τῆς προσωπικῆς ἀποκάλυψης μπροστὰ σὲ αὐτὸ τὸ μοναδικὸ μνημεῖο. Αὐτὸς ὁ Τάφος ἔχει μιὰ ἐνέργεια ποὺ τὴ νιώθεις, εἶναι ζωντανός. Τὴν ἔνιωσα μπαίνοντας στὸν χῶρο καὶ τὴν δήλωσα σὲ ὅλα τὰ μέσα τότε, δὲν εἶναι μυστικό».

Παρόμοια αἰσθήματα διακατέχουν καὶ τὸν ἐπισκέπτη τῆς Ἐκθέσεως. Γεμίζει ἡ ψυχὴ μὲ ἱερὸ δέος, καθὼς κυριολεκτικὰ «εἰσέρχεται», μέ­σῳ τῆς τρισδιάστατης παρουσιάσεως, στὸν ἱερὸ χῶρο τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἀξίζουν θερμὰ συγχαρητήρια στὴ Διεπιστημονικὴ Ὁμάδα τοῦ Πολυτεχνείου καὶ ἰδιαίτερα στὴν καθηγήτρια Ἀντωνία Μοροπούλου γιὰ τὸ κορυφαίας ποιότητας αὐτὸ ἔργο τους. Ἐπίσης στὸ «National Geographic» γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ παρουσίασή του, καὶ στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο γιὰ τὴ φιλοξενία τῆς μοναδικῆς αὐτῆς Ἐκθέσεως, ἡ ὁποία πρόκειται τώρα νὰ μεταφερθεῖ στὴν Κύπρο, τὴ Σερβία, τὴ Ρουμανία, τὴ Ρωσία, τὴν Ἰταλία καὶ ὅπου ἀλλοῦ.