Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας γιὰ τὶς τρίτεκνες οἰκογένειες

Ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος παρέστη στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ ἔγιναν πρόσφατα στὴ Θράκη γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴν τουρκικὴ σκλαβιά.

Στὸ ἐπίσημο γεῦμα ποὺ ἔγινε πρὸς τιμήν του σὲ μεγάλο ξενοδοχεῖο τῆς Ξάνθης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων τὸν εὐχαρίστησε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ γιὰ τὴν πολὺ σημαντικὴ συμβολή του στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος τῆς χώρας μας λόγῳ τῆς ὑπογεννητικότητος λέγοντας:

«Ἀπὸ τὸ 1999 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπὶ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ἀπεφάσισε νὰ ξεκινήσει ἕνα πιλοτικὸ πρόγραμμα στηρίξεως τῶν τριτέκνων οἰκογενειῶν τῆς Θράκης, μὲ χρηματοδότηση τῶν Τραπεζῶν Πειραιῶς καὶ Ἐθνικῆς. Καὶ στηρίζονταν τότε 180 οἰκογένειες.

Λόγῳ ὅμως κάποιων δυσχερειῶν ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, χάρις στὴ δική σας παρέμβαση, ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, τὴν χρηματοδότηση τοῦ προγράμματος γιὰ τὶς τρίτεκνες οἰκογένειες ἀνέλαβε τὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος. Καὶ ἐνῶ προηγουμένως στηρίζονταν 180 οἰκογένειες, τώρα στηρίζονται 3.500, πρᾶγμα γιὰ τὸ ὁποῖο θερμότατα Σᾶς εὐχαριστοῦμε».

Ἀπαντώντας ὁ κ. Πρόεδρος εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Τὸ ἔχω τονίσει ἀρκετὲς φορές, ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας, πάντοτε βέβαια στὴν ἱστορία τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἔθνους μας, ἀλλὰ ἰδίως σ᾿ αὐτὴ τὴν κρίση, ὑπῆρξε κορυφαῖος, γιατὶ συμπλήρωσε πολλὰ ἀπὸ τὰ κενὰ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, ποὺ τὸ κράτος μας δυστυχῶς δὲν μπόρεσε νὰ ὑπερασπιστεῖ. Ἑπομένως αὐτὸ ποὺ πράξατε εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μὲ ὑποχρεώνει κι ἐμένα μαζί σας νὰ κάνω κάτι γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ στηρίξουμε τὴν κοινωνικὴ συνοχή».

Στὴ συνέχεια ἐξήγησε: «Εἴπατε ὅτι τὸ δημογραφικὸ εἶναι ἕνα κορυφαῖο πρόβλημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα κι ἔχετε ἀπόλυτα δίκαιο. Ναί, εἶναι ἐθνικὸ πρόβλημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅμως εἶναι καὶ κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐθνικό. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα καὶ στὸ μέλλον, θὰ ἀποδεικνύουμε πάντοτε ὅτι εἴμαστε ἡ φύτρα τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ὄχι μόνο γιὰ τὸν τόπο μας ἀλλὰ γενικότερα. Σ᾿ αὐτὸ τὸν ταραγμένο κόσμο, ὁ ὁποῖος χάνει τὶς ἀξίες καὶ τὶς ἀρχές, ἰδίως σὲ ἐπίπεδο ὑπερ­άσπισης τοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς ρίζες τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς Δημοκρατίας μας, ποὺ ἐμεῖς ἐπινοήσαμε, ἀλλὰ ποὺ σήμερα πρέπει ἐμεῖς νὰ ὑπερ­ασπιστοῦμε, γιατὶ δὲν φτάνει νὰ εἴμαστε ἀπόγονοι μεγάλων προγόνων, πρέπει νὰ χτίσουμε πάνω σ᾿ αὐτὴ τὴ βάση τὴ δική μας ἱστορία (…). Θὰ χτίσουμε τὸ δικό μας μέλλον, ἑνωμένοι πάνω στὰ μεγάλα καὶ τὰ σημαντικά, κι ἕνα ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι νὰ ζήσει ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ὑπερασπίζεται πάντοτε αὐτὲς τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ» («Romfea.gr» 16-5-2018).

Μακάρι νὰ προσεχθοῦν ἀπὸ ὅλους τοὺς ἁρμοδίους οἱ πολὺ ἀξιόλογες αὐτὲς θέσεις τοῦ κ. Προέδρου, ἐὰν θέλουμε νὰ ὀρθοποδήσει ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ νὰ προοδεύσει ἡ Πατρίδα μας.