Πιστοποίηση ἁγιότητος τοῦ γέρον­τος Βησσαρίωνος Κορκολιάκου

Στὸ κατάμεστο ἀπὸ πιστοὺς Ἀμφιθέατρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 4 Μαρτίου ἐκδήλωση γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου ποὺ συνέγραψε ὁ μακαριστὸς ἤδη Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος π. Δαμασκηνὸς Ζαχαράκης γύρω ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὰ θαύματα τοῦ γέροντος Βησσαρίωνος Κορκολιάκου.

Πρόκειται γιὰ τὸν ὅσιο αὐτὸν Γέροντα, τοῦ ὁποίου τὸ σκῆνος βρέθηκε πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἄφθαρτο στὴν Ἱερὰ Μονὴ ὅπου ἐγκαταβίωνε. Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ θαύματος τότε εἶχε προκαλέσει σάλο στὸ πανελλήνιο καὶ ὄχι λίγοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἔσπευσαν νὰ ἀσεβήσουν στὸ ἱερό του λείψανο μὲ ὕβρεις καὶ χλευασμοὺς ποὺ μὲ θράσος ἐκτόξευαν ἐναντίον του.

Ἡ θεία ἐτυμηγορία ὅμως νίκησε τελικά. Ἡ ἀλήθεια ἔλαμψε. Τὸ θαῦμα συνεχίζει νὰ ἐπιτελεῖται. Καὶ ἡ δικαίωση τοῦ Γέροντος ἐπιβεβαιώνεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ πλήθη τῶν πιστῶν ποὺ συρρέουν στὸν τάφο του καὶ λαμβάνουν ἐμφανῶς τὴν Χάρι τοῦ Ὁσίου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐκδηλώσεις σὰν κι αὐτὴ ποὺ ἔλαβε χώρα στὴ Λαμία.

Αὐτὰ τόνισε στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος μὲ ἐμπνευσμένο λόγο ὑπογράμμισε τὴ σημασία τοῦ συνεχιζόμενου θαύματος μὲ τὴν ἀφθαρσία τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ π. Βησσαρίωνος. «Συνεκλόνισε τὴν οἰκουμένη ἡ κατὰ θείαν Πρόνοιαν ἀποκάλυψη τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματός του», εἶπε μεταξὺ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος, «καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ καταπλήττει μὲ τὰ θαυμαστὰ καὶ ἐξαίσια ποὺ συνεχῶς παρουσιάζονται καὶ ἐπιτελοῦνται στοὺς δεκτικοὺς τῆς θείας Χάριτος».

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξῆρε στὸν λόγο του τὴ χριστομίμητη συμπεριφορὰ καὶ τὸ ἁγιοπνευματικὸ ἦθος τοῦ ὁσίου Γέροντος. «Ὁ εὐλαβικὸς φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ χάρισμα τῆς ἐλεημοσύνης τὸν εἶχαν καταστήσει δοχεῖον τῆς θείας ἀγάπης, τὴν ὁποία ἀφειδώλευτα προσέφερε στοὺς ἔχοντες ἀνάγκη», τόνισε, καὶ συνέχισε: «Ὁ ὅσιος γέροντας Βησσαρίων μᾶς παρουσιάζει τὸ μυστικὸ τῆς ἁγιότητος, ποὺ εἶναι ἡ ἐν ταπεινώσει διακονία τῶν συνανθρώπων μας ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ἐπιπλέον ἀναφέρθηκε ἐπανειλημμένως καὶ στὴν ἀνίερη πολεμικὴ ποὺ δέχθηκε ὁ Ἅγιος ἀπὸ συκοφάντες του, οἱ ὁποῖοι δὲν σεβάσθηκαν οὔτε τὸ ἱερό του λείψανο: «Ὁ ἀφανὴς ἱερομόναχος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος (…) βρέθηκε στὸ κέντρο κυκλῶνος ἀμφισβητιῶν καὶ ὑβριστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνέπαιζαν καὶ καθύβριζαν τὸ πρόσωπό του καὶ τὸ “οὐράνιο σημεῖο” τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματός του. (…) Ἀναψυχὴ εἶναι αὐτὸ τὸ λείψανο τοῦ π. Βησσαρίωνος, τὸ ἀναλλοίωτο, τὸ διδάσκον, εὐωδιάζον καὶ ἀναμένον τὴν σφραγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὴν ἁγιοκατάταξή του».

Οἱ Ἅγιοι εἶναι ἅγιοι ἀνεξαρτήτως τοῦ πολέμου τῆς λάσπης ποὺ δέχονται εἴτε ἐν ζωῇ εἴτε ἀποθανόντες. Μάλιστα αὐτὴ ἡ πολεμικὴ ἐναντίον τους ἀκόμα περισσότερο τοὺς ἀναδεικνύει. Εὐχαριστοῦμε τοὺς συκο­φάντες. Δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ πιστοποιοῦν τὴν ἁγιότητα τῶν Ὁσίων τοῦ Θεοῦ· καὶ τοῦ ἐν λόγῳ ὁσίου γέροντος πατρός Βησσαρίωνος Κορκολιάκου τοῦ Ἀγαθωνίτου, τοῦ «ἐλεήμονος πνευματικοῦ». Τὶς πρεσβεῖες του νὰ ἔχουμε!