Πολιτικὴ παραφροσύνη

Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς 5 Ὀκτωβρίου 2017 τάραξε τὰ θολὰ καὶ βρώμικα νερὰ στὸν χῶρο τῶν κυβερνητικῶν σχεδιασμῶν γιὰ τὸ ζήτημα τῆς λεγόμενης «Ταυτότητας Φύλου». Ἡ Σύνοδος στὴν ἀνακοίνωσή της, ποὺ μεταφέρουμε συνοπτικὰ ἐδῶ, διατυπώνει τὴν ἁπλὴ ἀλήθεια ποὺ κάθε λογικὸς ἄνθρωπος ἀποδέχεται. Ἔτσι τονίζει ὅτι:

α) Τὸ φύλο ἀποτελεῖ ἱερὴ παρακαταθήκη καί… δὲν εἶναι ἐπιλέξιμο, ἀλλὰ ὡς δῶρο ἀποτελεῖ θεῖο χάρισμα στὸν ἄνθρωπο.

β) Ἡ νομολογία τῶν δικαστηρίων τῆς πατρίδας μας καλύπτει, ὅπου ὑπάρχει ἀνάγ­κη, ὑφιστάμενα προβλήματα, μὲ τὸ δεδομένο ὅτι τὸ φύλο… καθορίζεται βάσει ἀνατομικῶν, φυσιολογικῶν καὶ βιολογικῶν χαρακτηριστικῶν ποὺ ὁρίζουν τὴν ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ βεβαιώνονται μέσῳ ἰατρικῶν γνωματεύσεων πρὸς τὸ δικαστήριο…

γ) Τὸ προτεινόμενο Νομοσχέδιο προκαλεῖ τὸ αἴσθημα τῆς κοινωνίας, τορπιλίζει τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ κυρίως καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο. Ἀντὶ νὰ λιγοστεύει τὴ σύγχυση καὶ τὶς ψυχικὲς διαταραχές, θὰ τὶς αὐξήσει καὶ θὰ δώσει ­διαστάσεις ἐπικίνδυνου κοινωνικοῦ φαινομένου. Ἰδίως ὅταν ἐπεκτείνει τὶς δυνατότητές του καὶ μεταξὺ τῶν μαθητῶν, δημιουργεῖ ἐκρηκτικὴ κατάσταση καὶ στὰ σχολεῖα.

δ) Πίσω ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς προσπάθειες διακρίνει… τὴν ὕπαρξη ἰσχυρῶν ὁμάδων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ διάλυση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ τὴν πνευματικὴ νέκρωση τοῦ ἀνθρώπου, καὶ γι᾿ αὐτὸ

ε) Κάνει μία ὕστατη ἔκκληση στὸ σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου νὰ ἀρθεῖ στὸ ὕψος τῆς εὐθύνης καὶ ἀποστολῆς του καὶ νὰ μὴν ψηφίσει τὸ Νομοσχέδιο.

Ἡ ἀνακοίνωση, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, προκάλεσε πολλὲς ἐπικρίσεις πολλῶν, κυρίως δημοσιογράφων καὶ πολιτικῶν κομμάτων – δεῖγμα τῆς ἀπύθμενης καταπτώσεως τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καὶ τῆς δημοσιογραφίας στὸν τόπο μας.

Πολλοί, ἰδίως νέοι, ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν εὑρηματικὴ συνθηματολογία περὶ ἀτομικῶν δικαιωμάτων καὶ παρασύρονται ἀπὸ αὐτὸ τὸ ξενοκίνητο ρεῦμα τοῦ τάχα προοδευτισμοῦ.

Λίγοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν ὑποκριτικὴ συνθηματολογία κρύβεται τὸ φονικότερο καρτέλ (ὕπουλη μυστικὴ κοινοπραξία) τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Καρτὲλ ὄχι ἐπιχειρήσεων ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἐλέγξουν τὴν ἀγορά, ἀλλὰ μυστικῶν ὀργανώσεων ποὺ μὲ πακτωλὸ δισεκατομμυρίων δολαρίων ἀ­περγάζονται τὴ διάλυση τῆς κοινωνικῆς συν­οχῆς τῶν ἐθνῶν γιὰ νὰ τὰ ὑποδουλώσουν.

Καὶ εἶναι τραγικὸ κατάντημα νὰ συνεργοῦν σ᾿ αὐτὴ τὴν παγκόσμια συνωμοσία ἡ τάχα ἀριστερὴ κυβέρνηση τῆς πατρίδας μας καὶ τὸ μέγιστο μέρος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου.

Περιοδικό “Ὁ Σωτήρ”