Καταγγελίες σὲ βάρος τῆς Τουρκίας

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε γιὰ τὴ δρά­ση μέλους τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ἔναντι τῆς Τουρκίας. Παραθέτουμε μερικὲς μόνο γραμμές:

«Νέο “σὸκ” στὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν Γαλλίδα βουλευτίνα τῆς Μασσαλίας Valerie Boyer (Βαλερί Μπουαγιέ), ἡ ὁποία πρόσ­φατα εἶχε πρωτοστατήσει στὴν ποινικοποίηση ἀπὸ τὸ Γαλλικὸ Κοινοβούλιο τῆς ἀρ­μενικῆς γενοκτονίας. (…)

Ἡ θαρραλέα βουλευτίνα τοῦ Γαλλικοῦ Κοινοβουλίου χωρὶς κανένα δισταγμὸ κατεδίκασε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν Τουρκία σὰν μιὰ χώρα ποὺ παραβιάζει συστηματικὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἐξόργισε πραγματικὰ τοὺς Τούρκους, ἦταν οἱ δηλώσεις της ὅτι δὲν μπορεῖ μιὰ χώρα ποὺ βαρύνεται γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας ἀλλὰ καὶ τῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο τὸ 1974, νὰ διεκδικεῖ μιὰ θέση στὴν Εὐρώπη. Γιὰ ὅλα αὐτά, ὅπως τόνισε, θὰ συνεχίσει νὰ ἀγωνίζεται κατὰ τῆς εἰσδοχῆς τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ θὰ συνεχίσει καὶ τὶς προσπάθειές της γιὰ νὰ ἀναγνωριστοῦν τὰ μεγάλα ἐγκλήματα τῆς Τουρκίας στὶς γενοκτονίες τῶν ἀρχῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα.

Ἡ Valerie Boyer ἀποκάλυψε ὅτι γιὰ ὅλο αὐτὸν τὸν ἀγώνα της ἔχει δεχτεῖ καὶ αὐτὴ καὶ ἡ οἰκογένειά της ἀπειλὲς κατὰ τῆς ζωῆς της» («Hellasforce.com» 17-6-2017).

Οἱ θαρραλέες καταγγελίες καὶ ὀδυνηρὲς διαπιστώσεις τῆς Γαλλίδας βουλευτοῦ γιὰ τὶς ἀποτρόπαιες γενοκτονίες τοῦ τουρκικοῦ (ὀθωμανικοῦ ἢ κεμαλικοῦ) κράτους ἐνδιαφέρουν ἄμεσα κι ἐμᾶς. Γιατὶ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος – μὲ βάση ἀδιάσειστα ἱστορικὰ στοιχεῖα – συρρικνώθηκε στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ἐξαιτίας τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων καὶ τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Οἱ πληθυσμιακὲς αὐτὲς ἀ­πώλειες τοῦ Ἑλληνισμοῦ προσεγγίζουν τὸ ἕνα ἑκατομμύριο ψυχές. Συμπερασματικά, οἱ σημερινοὶ πολιτικοὶ ἡγέτες μας πρέπει νὰ διδαχθοῦν ἀπὸ τὴ θαρραλέα στάση τῆς κυρίας Μπουαγιέ, ὥστε νὰ μὴν ὀπισθοχωροῦν στὶς ἰταμὲς καὶ προκλητικὲς ἐνέργειες τῶν αἰωνίως θρασύδειλων γειτόνων μας.

Περιοδικό “Ὁ Σωτήρ”