Δολοφονεῖται ἡ ψυχὴ τῆς Ἑλλάδος

Ὅταν τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2015 ἡ Κυβέρνηση μὲ τὴ σύμπραξη καὶ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ψήφιζε τὸ λεγόμενο «Σύμφωνο Συμβίωσης» καὶ γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, καθησύχαζε τὶς ἀντιδράσεις βεβαιώνοντας πὼς δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψει τὸν πολιτικὸ γάμο σ᾿ αὐτὰ οὔτε τὴν τεκνοθεσία. Ἔτσι πολλοὶ τὴν πίστεψαν. Ὅπως πίστεψαν καὶ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ νῦν Ὑπουργοῦ Παιδείας, ποὺ διαδέχθηκε τὸν θεωρηθέντα μὴ συνεργάσιμο κ. Νικόλαο Φίλη, ὅτι γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ γίνει διάλογος μὲ τὴν Ἐκκλησία «ἀπὸ μηδενικὴ βάση». Βέβαια πίστεψαν καὶ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ ἴδιου γιὰ τὴ «Θεματικὴ Ἑβδομάδα» ὅτι τάχα ἀφορᾶ τὴν ἐνημέρωση τῶν παιδιῶν γιὰ τὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἕνα πρόχειρο ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ τὸ κοινοποιήσει πρὸς κάθε κατεύθυνση.

Τώρα ἐπιτέλους οἱ μάσκες ἔπεσαν. Τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὁδηγήθηκε ἐκεῖ ποὺ ὁ «μὴ συνεργάσιμος» κ. Φίλης ἔλεγε. Ὅσο γιὰ τὸν τελικὸ σκοπὸ τῆς «Θεματικῆς Ἑβδομάδας» ἢ τὴ νομοθέτηση τοῦ «Συμφώνου Συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν», ποὺ τάχα δὲν θὰ ἐπεκτεινόταν ποτὲ σὲ ἄλλα… ἀκοῦστε ποιὰ εἶναι ἡ προοπτικὴ τοῦ κυβερνῶντος κόμματος.

Στὸ κείμενο τῆς πολιτικῆς ἀποφάσεως τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ συν­εδρίασε στὶς 28 καὶ 29 τοῦ περασμένου Ἰουλίου δηλώνεται αὐτὴ ξεκάθαρα. Διαβάστε:

«Τὴν θεσμοθέτηση τοῦ πολιτικοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὸ δικαίωμα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν στὴν τεκνοθεσία ζητᾶ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ὁ ΣΥΡΙΖΑ…

Τὸ κείμενο ποὺ δόθηκε στὴ δημοσιότητα ἀναφέρει συγκεκριμένα ὅτι εἶναι πλέον ‘‘ὥριμο νὰ προχωρήσουμε καὶ σὲ τομές, ὅπως ὁ πολιτικὸς γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὸ δικαίωμα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν στὴν τεκνοθεσία’’».

Εἶναι κόμμα παραφρόνων; Ὄχι.

Εἶναι εὐπειθὲς ἐκτελεστικὸ ὄργανο, πρόθυμο νὰ δολοφονήσει τὴν ψυχὴ τῆς Ἑλλάδος, ὑπακούοντας στὶς ἐντολὲς τῶν σκοτεινῶν διευθυντηρίων ποὺ ὕπουλα καὶ μεθοδικὰ ἀπεργάζονται τὴν ὑποδούλωση τοῦ κόσμου ὅλου.

Καὶ τώρα ἕνας τελευταῖος λόγος πρὸς τοὺς ὅποιους εὔπιστους:

Δὲν θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ ἔχει παραμείνει Ὑπουργὸς Παιδείας ὁ κ. Φίλης; Τουλάχιστον θὰ ξέραμε κάθε φορὰ ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ τουλάχιστον… δὲν θὰ μᾶς θεωροῦσαν ἀφελεῖς.

Διότι ὁ κ. Φίλης τί ἦταν; Ἐχθρός;

Ἦταν ἁπλὰ εἰλικρινής.

Περιοδικό “Ὁ Σωτήρ”