Ξαναχτύπησαν οἱ «Ἄθεοι»

Στὴ δημοκρατικὴ πατρίδα μας ἐμφανίσθηκε τελευταῖα καὶ μία Ἕνωση ποὺ λέγεται «Ἕνωση Ἀθέων», ἡ ὁποία σκοπό της ἔχει νὰ πολεμήσει ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο τιμᾶ καὶ σέβεται ἀπὸ αἰώνων τὸ Ὀρθόδοξο Γένος μας. Ἔτσι πέρυσι τέτοιες ἅγιες ἡμέρες τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου χτύπησε καὶ προσέβαλε τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο τοῦ Κυρίου ὀργανώνοντας «Φανερὸ Δεῖπνο» γιὰ τὰ Μέλη καὶ τοὺς φίλους τους μὲ σφαχτὰ κλπ. Δυσ­κολεύθηκαν βέβαια νὰ βροῦν ἑστιατόριο τέτοια μέρα γιὰ τέτοιο γεῦμα, διότι οἱ ἑστιάτορες δὲν ἤθελαν νὰ μαγαρίσουν τὸ κατάστημά τους τέτοια ἅγια μέρα, ὅπως εἶναι ἡ Μεγάλη Παρασκευή.

Ἐφέτος λοιπὸν σκέφθηκαν καὶ «χτύπησαν» τὸ Ἅγιο Φῶς, ποὺ εἶναι ἡ δόξα καὶ ἡ χαρὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Χαρακτηρίζουν τὸ Ἅγιο Φῶς «τουριστικὴ ἀτραξιὸν» καὶ τὴν μεταφορά του «μιὰ σκανδαλώδη δαπάνη καὶ προσβλητικὴ γιὰ τὴ νοημοσύνη τῶν σκληρὰ φορολογούμενων πολιτῶν μιᾶς πρακτικὰ χρεωκοπημένης χώρας». Στρέφονται ἐπίσης κατὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἱερο­σολύμων καὶ ἐπιχειροῦν νὰ ἀπαξιώσουν «ὄχι μόνο τὴν ὕψιστη θρησκευτικὴ ἀποστολή του, ἀλλὰ καὶ τὸν ἰδιαίτερα κρίσιμο ἐθνικὸ ρόλο ποὺ διαδραματίζει στὴν τόσο εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς» («Δημοκρατία» 4-4-2017). Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος μίλησε σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ καὶ ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεράσιμος Μπαλαούρας («Ρομφαία» 5-4-2017).

Τὸ ὅτι τὸ Ἅγιο Φῶς βγαίνει μὲ θαῦμα ἐμπρὸς σὲ χιλιάδες προσκυνητὲς κι ἀνάβουν κανδῆλες καὶ λαμπάδες αὐτομάτως χωρὶς νὰ καίγονται τὰ χέρια τῶν προσκυνητῶν τὰ πρῶτα λεπτὰ ἀπὸ τὶς φλόγες τῶν λαμπάδων, δὲν τοὺς λέει τίποτε! Τὸ ὅτι ἐπίσης τὸ Ἅγιο Φῶς βγαίνει ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μόνο ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων καὶ οὐδέποτε ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς ἢ τοὺς Ἀρμένιους, τοὺς ἀφήνει ἀδιάφορους! Ἀγνοοῦν ἐπίσης ὅτι ἡ Ἁγιοταφικὴ Ἀδελφότης ἀπαρτίζεται βασικὰ ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ὅτι ὅλα τὰ ἱερὰ Προσκυνήματα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἱερουσαλὴμ τὰ φρον­τίζουν καὶ τὰ ἐπιτηροῦν Ἕλληνες, πράγμα πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν Πατρίδα μας.

Ἀδελφοί μας «ἄθεοι», γιατί ἐγκλωβισθήκατε στὴν ἀθεΐα; Ἄνθρωπος ἄθεος μοιάζει μὲ πλοῖο χωρὶς πυξίδα. Ποιὸς θὰ σᾶς στηρίζει καὶ θὰ σᾶς δίνει ἐλπίδα στὶς δύσκολες ὧρες σας; Ὅσο γιὰ τὰ ἔξοδα, ποὺ λέτε, αὐτὰ καλύπτονται ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν πιστῶν προσκυνητῶν τοῦ Παν­αγίου Τάφου. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι θέμα δικό σας. Τὸ θέμα πρέπει νὰ ἐνδιαφέρει ἐσᾶς εἶναι ἡ μετάνοιά σας. Ἰσχυρίζεσθε ὅτι εἶσθε ἄθεοι νομίζοντας ὅτι ὑποστηρίζετε κάτι νέο. Ἡ ἀθεΐα ὅμως εἶναι κάτι πολύ – πολὺ ξεπερασμένο. Ἄνθισε λίγο τὸν 18ο καὶ 19ο αἰώνα, ὅταν ζοῦσαν ὁ Βολταῖρος, ὁ Ρενὰν καὶ οἱ φίλοι τους! Μετανοῆστε γιατὶ σύντομα δὲν θὰ σᾶς παίρνει κανεὶς στὰ σοβαρά.