«Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει»…

Μὲ τὸν σκληρὸ αὐτὸ τίτλο παρουσιάσθηκε κείμενο τοῦ βουλευτῆ Θεσσαλονίκης κ. Σ. Καλαφάτη, «ὁ ὁποῖος, σὲ σχετικὴ ἐρώτη­ση ποὺ κατέθεσε στὴ Βουλὴ πρὸς τὸν ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν, ἐπισημαίνει τὴν ἀνάγκη κατάρτισης ἑνὸς ὁλοκληρωμένου σχεδίου ἀντιμετώπισης τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος τῆς χώρας.

“Σὲ ἀντίθετη περίπτωση ὁδηγούμαστε μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια σὲ ἀπόλυτο ἀδιέξοδο”, τονίζει ὁ κ. Καλαφάτης. “Δὲν ἔχει κανεὶς παρὰ νὰ προσέξει τὶς ἤδη ὁρατὲς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος γιὰ τὴν οἰκονομία, τὴν παραγωγὴ καὶ τὴν ἀνάπτυξη, τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα καὶ τὸ σύστημα ὑγείας, τὴν ἐκπαίδευση, τὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ τὴ γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ τῆς Ἑλλάδας! Ἡ μέση ἡλικία στὴ χώρα αὐξάνεται καὶ ἀντίστοιχα μειώνεται ὁ οἰκονομικὰ ἐνεργὸς πληθυσμός. Κατατασσόμαστε ἀνάμεσα στὶς πρῶτες τέσσερις χῶρες εὐρωπαϊκὰ καὶ στὶς πρῶτες ἕξι χῶρες σὲ παγκόσμια κλίμακα ποὺ γηράσκουν ταχύτατα”».

Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς «Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς» (ΕΛΣΤΑΤ), ὁ κ. βουλευτὴς ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάθε χρόνο “χάνουμε” μιὰ μεγάλη ἐπαρχιακὴ πόλη. Τὸ 2015 ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μειώθηκε (6%) κατὰ 30.000 περίπου ἄτομα. Οἱ γεννήσεις μειώνονται, ἐνῶ ἀκόμη καὶ ὁ δείκτης βρεφικῆς θνησιμότητας αὐξήθηκε σὲ σχέση μὲ τὰ προηγούμενα ἔτη. (…) Τὰ στοιχεῖα τοῦ ὑπολογιζόμενου πληθυσμοῦ γιὰ τὸ 2016 ἀναμένεται νὰ εἶναι ἀπογοητευτικά, δεδομένου ὅτι ἔχουμε ἀπὸ τοὺς χαμηλότερους δεῖκτες γονιμότητας στὴν Ε.Ε. (1,3) σύμφωνα μὲ τὴν EUROSTAT, κάτω τοῦ μέσου εὐρωπαϊκοῦ ὅρου (1,6 περίπου) καὶ ἀρκετὰ μακριὰ ἀπὸ τὸν ἐπιθυμητὸ ἀριθμό – δείκτη (2), ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀναστρέψει τὴ δραματικὴ δημογραφικὴ ἀπίσχνανση τῆς Ἑλλάδας» («Pronews» 11-3-2017).

Κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὸ Περιοδικό μας ἔχει ἀσχοληθεῖ πολλὲς φορὲς μὲ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας ἐξαιτίας κυρίως τῶν μυριάδων ἐκτρώσεων, ποὺ ἀποτελοῦν μιὰ τεράστια πληγὴ γιὰ τὸν σύγχρονο Ἑλληνισμό. Τώρα ὅμως ἡ κατάσταση τοῦ Ἔθνους μας εἶναι κυριολεκτικὰ δραματική. Βιώνουμε πλέον χωρὶς ψευδαισθήσεις τὶς τραγικὲς συνέπειες τῆς ἀποστασίας μας ἀπὸ τὸ σωτήριο θέλημα τοῦ παν­τοκράτορα Κυρίου, ὁ Ὁποῖος αἰῶνες πρὶν ἔχει διακηρύξει: «Δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος, ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. ιδ΄ 34). Δηλαδή, «ἕνα ἔθνος ὑψώνεται καὶ δοξάζεται μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς δικαιοσύνης (καὶ κάθε ἄλλης ἀρετῆς), ἐνῶ οἱ ἁμαρτίες καὶ ἀδικίες ἐλαττώνουν καὶ ἐξαφανίζουν ὁλόκληρες φυλές». Τὸ χρέος ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων εἶναι φανερό: ἐπιστροφὴ στὸν Θεὸ μὲ εἰλικρινὴ μετάνοια. Εἶναι ἡ μόνη ἐλπιδοφόρα διέξοδος ἀπὸ τὸ τραγικό μας ἀδιέξοδο!