Καὶ ἄλλο σύμπτωμα ἐθνικῆς καταπτώσεως

Ἕνα ἐπιπλέον δεῖγμα τοῦ ἐπιπέδου τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου ἀποτελεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως νὰ ἐγκαταστήσει σὲ ὅλη τὴ χώρα 35.000 μηχανὲς παιγνίων VLT (video lottary terminals). Οἱ σύγχρονες ἡλεκτρονικὲς λοταρίες θὰ κατακλύσουν τὶς πόλεις καὶ θὰ γίνουν ἀφορμὴ νὰ ἀνεβεῖ στὰ ὕψη τὸ ποσοστὸ τοῦ τζόγου, ποὺ πλέον δὲν θὰ εἶναι παράνομος, ἀλλὰ κατὰ πάντα νόμιμος.

Τί ὅμως σημαίνει γιὰ τὶς τοπικὲς κοινωνίες αὐτό; Σὲ συνεδρίαση τοῦ Δ.Σ. τῆς Περιφερειακῆς Ἑνώσεως Δήμων Κεν­τρι­κῆς Μακεδονίας παρουσιάσθηκαν ὅλες οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ ἔχει τὸ φαινόμενο αὐτὸ στὴν οἰκονομι­κὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας, καθὼς καὶ τὰ πλήγματα ποὺ ὁπωσδήποτε θὰ δεχθοῦν οἱ οἰκογένειες καὶ γενικότερα ἡ κοινωνία. Συγκεκριμένα ὁ δήμαρχος Θέρμης κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος ἔκανε λόγο γιὰ «καζινοποίηση» τῶν πόλεων μὲ ὅλες τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει κάτι τέτοιο. «Θὰ πρέπει νὰ πᾶμε στοὺς καθ᾿ ὕλην ἁρμοδίους, καὶ ἂν χρειαστεῖ, νὰ προσφύγουμε στὰ ἁρμόδια δικαστήρια, γιατὶ θεωροῦμε ὅτι αὐτὸ θὰ λειτουργήσει σὲ βάρος τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν», τόνισε χαρακτηριστικά. Ἐπιπλέον ὑπογραμμίσθηκε στὴ συνεδρίαση ἡ μεγάλη πυκνότητα τοποθέτησης τέτοιων μηχανημάτων σὲ σχέση μὲ τὸν γενικὸ πληθυσμὸ τῆς χώρας, ἀφοῦ «στὴ γειτονικὴ Ἰταλία, ποὺ ἔχει θεσμοθετήσει τὸ σύστημα αὐτὸ τὰ προηγούμενα χρόνια, ὑπάρχουν 60 ἑκατομμύρια κάτοικοι καὶ 50.000 μηχανάκια, καὶ ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ τὰ μειώσει». Γιὰ τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς γενικευμένης λειτουργίας τῶν λοταριῶν, πέρα ἀπὸ τὴν αὔξηση στὴ χρήση τῶν ἀλκοολούχων ποτῶν, ὁ δήμαρχος Θέρμης δήλωσε: «Ἐμεῖς ἔχουμε ἐμπειρία ἀπὸ τὴ λειτουργία τοῦ καζίνο, τοῦ τί δημιουργεῖται στὸν περίγυρο μὲ ὅλους τοὺς τοκογλύφους νὰ τριγυρνοῦν καὶ νὰ χρηματοδοτοῦν τοὺς παῖκτες, μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει. Αὐτὸ πλέον θὰ γίνεται στὶς πλατεῖες τῶν πόλεών μας μέχρι τὶς 4 τὸ πρωί», πρόσθεσε.

«Τὸ ἔγκλημα θὰ εἶναι διαχρονικό», δήλωσε καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΕΔ Κεν­τρικῆς Μακεδονίας. «Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀνάπτυξη. Στὴ ζωὴ δὲν εἶναι ὅλα χρήματα. Δὲν ὑπάρχουν καλὰ καὶ κακὰ “φρουτάκια”. Ὑπάρχει παράνομος τζόγος καὶ θὰ ὑπάρχει πάντα. Ἐπειδὴ ἕνα κράτος εἶναι ἀνίκανο καὶ ἀνάξιο νὰ τὸν ἐλέγξει, μετατρέπεται σὲ τζογαδόρος ὁ ἴδιος γιὰ νὰ κερδίζει χρήματα;», ἀναρωτήθηκε.

«Ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις», ἔγραψε πρὶν ἀπὸ 3.000 χρόνια ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός. Τόσο δυστυχῶς ἐπίκαιρη ἀλήθεια γιὰ τὴ σημερινὴ κοινωνία μας, ἡ ὁποία βουλιάζει συνεχῶς σὲ βάλτο χωρὶς νὰ ὑπάρχει πυθμένας. Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα; Μιὰ χώρα τυχοδιωκτῶν. Ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ τόπου μέχρι τὸν τελευταῖο πολίτη. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ…