Στὸ ἀρχοντικὸ τῆς ἁγίας Φιλοθέης

Πολὺ εὐχάριστη ἔκπληξη προκάλεσε ἡ δημοσίευση μιᾶς φωτογραφίας ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ χίλιες λέξεις. Παρουσιάζει τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καὶ τὸν ἐξοχώτατο Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Γαβρόγλου νὰ κρατοῦν μαζὶ ἕνα ψαλίδι κόβον­τας τὴν κορδέλα κάποιων ἐγκαινίων. Τὰ ἐγκαίνια, ἐξηγεῖ ὁ δημοσιογράφος, ἔγιναν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας στὸ ἀρχοντικό της. Τὸ ἀρχοντικὸ εἶναι «ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιότερα σωζόμενα κτήρια τῆς Ἀθήνας» (τοῦ 16ου αἰώνα) καὶ πλέον «θὰ λειτουργεῖ ὡς ἕνα σύγχρονο μουσεῖο».

Τὸ ἀρχοντικὸ μὲ ἐνέργειες τοῦ μακαρι­στοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ­κυροῦ Χρι­στοδούλου παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουρ­γεῖο Πολιτισμοῦ στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Ἐκεῖ βρισκόταν κρυμμένο τὸ σκήνωμα τῆς Ἁγίας, τὸ ὁποῖο «παρεδόθη στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν».

Πρὶν ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου τελέσθηκε θεία Λειτουργία στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό, ὅπου σήμερα φυλάσσεται τὸ ἱερὸ Λείψανο τῆς ὁσίας Φιλοθέης. Κατὰ τὴ Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ συλλειτούργησαν οἱ Μητροπολίτες Σουηδίας κ. Κλεόπας καὶ Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ.

Κατὰ τὴν ὁμιλία του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων μὲ νόημα καὶ τὰ ἑξῆς: «Ὅταν κατορθώνουμε καὶ συνεργαζόμαστε οἱ Ἕλληνες, δημιουργοῦμε θαύματα… Σήμερα, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ νομίζουμε ἢ νομίζουν κάποιοι ὅτι μποροῦν νὰ μᾶς πνίξουν ὡς χώρα, θεωρῶ ὅτι μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει ὁ πολιτισμός μας. Αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς ποὺ φώτισε ἀκόμη καὶ αὐτοὺς ποὺ μᾶς πολεμοῦν σήμερα, ποὺ περιφρονεῖται, ἀλλὰ γιὰ ὅσους γνωρίζουν κρύβει τεράστια δύναμη».

«Ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς εἰκόνας καὶ τῆς λάρνακας τῆς ἁγίας Φιλοθέης ἀπὸ τὸν μητροπολιτικὸ ναὸ μέχρι τὸ σπίτι της καὶ τὸ μοναστήρι της στὴν Πλάκα. Τὸ “παρὼν” ἔδωσαν ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, καθὼς καὶ πολιτιστικοὶ σύλλογοι» («Δημοκρατία» 20-2-2017).
Ἂς ἔχουμε τὶς πρεσβεῖες τῆς ἁγίας Φιλοθέης.