Γιὰ τὴν ἑλληνικὴ σημαία

Ὁ Γιάννης Ἀντετοκοῦνμπο εἶναι ἕνας διάσημος καλαθοσφαιριστὴς σὲ ὁμάδα τῆς Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἀφρικανούς μετανάστες καὶ ἔχει ἀποκτήσει τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα. Πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα μοίραζε «αὐτόγραφα σὲ Ἑλληνοαμερικανοὺς θαυμαστές του στὴ Νέα Ὑόρκη, ἔξω ἀπὸ τὸ γήπεδο. Ἕνας ἐξ αὐτῶν τοῦ ζήτησε νὰ ὑπογράψει ἐπάνω στὴν ἑλληνικὴ Σημαία ποὺ κρατοῦσε στὰ χέρια του. “Ὄχι, δὲν βάζω ὑπογραφὴ στὴ Σημαία”, ἀπήντησε ἀμέσως ὁ Ἀντετοκοῦνμπο. Ἁπλά, αὐθόρμητα, εἰλικρινά».
Πρόσφατα ὅμως εἴχαμε δηλώσεις κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων γιὰ τὸ ἐθνικό μας σύμβολο, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτες: «Πρῶτα ὁ πρώην ὑπουργὸς Δι­καιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος, εἶ­χε ζητήσει νὰ ἀποποινικοποιηθεῖ τὸ ἀδίκημα γιὰ τὸ κάψιμο τῆς Σημαίας. Ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως, Γιάννης Τσιρώνης, εἶχε προστρέξει νὰ τὸν ὑπερασπισθεῖ, ὑποστηρίζοντας πὼς “ἡ Σημαία ποὺ ἀγοράζει ἕνας ἰδιώτης (…) δὲν εἶναι σύμβολο”.
Γιὰ τὸν Ἀντετοκοῦνμπο, ἡ Νιγηρία εἶναι ἡ πατρίδα τῶν προγόνων του. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ἡ χώρα ποὺ τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ἀναδείξει τὸ πλούσιο ταλέντο του (…). Ἡ Ἑλλὰς ὅμως εἶναι ἡ χώρα ποὺ ἄνοιξε τὶς πόρτες της γιὰ τὴν οἰκογένειά του, ὅταν ἐκείνη ἀναζητοῦσε ἕνα καλύτερο μέλλον, ποὺ τοὺς φιλοξένησε καὶ ποὺ τοῦ παρεῖχε τὴν βασικὴ παιδεία. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ χώρα ποὺ ἐπέλεξε γιὰ πατρίδα του. Ὁ βαθὺς σεβασμός του πρὸς αὐτὴ καὶ πρὸς τὰ ἐθνικά της σύμβολα ἀποτελεῖ ἕνα δίδαγμα πρὸς ὅλους» («Ἑστία» 6-1-2017).
Μερικὲς ἡμέρες νωρίτερα ὁ κ. Νικόλαος Παπανικολόπουλος, ὑποναύαρχος ἐ.ἀ. τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὰ Μ.Μ.Ε. ὑπενθύμισε ὅτι καὶ στέλεχος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὁ τότε βουλευτὴς Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, «ὑποστήριξε ὅτι εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμα κάποιου νὰ καίει τὴ σημαία. Θὰ προασπιζόμαστε τὸ δικαίωμά του αὐτό, ὅσο καὶ ἂν διαφωνοῦμε».
Εὔλογα λοιπὸν προβάλλουν τὰ ἐρωτήματα ποὺ διατυπώνει ὁ κ. ναύαρχος: «Ἄραγε τί νὰ σημαίνουν ὅλες αὐτὲς οἱ ἀπόψεις, ὅταν ἐκφράζονται καὶ ἀπὸ δεξιοὺς καὶ ἀριστεροὺς πολιτικούς; Μήπως, μὲ κοινὴ πολιτική, μεθοδικὰ καὶ προγραμματισμένα ἐπιχειροῦν νὰ ἀφαιρέσουν τὰ σύμβολα ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴν Ἑλ­λάδα – Πατρίδα; Μήπως σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ γειτονικὰ κράτη προβάλλουν διεκδικήσεις κατὰ ἑλληνικῶν δικαιωμάτων, ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε μιὰ καταστροφικὴ πολιτικὴ καταστρέφοντας τὶς ρίζες τῆς φυλῆς μας;».
Τὸ ὅλο θέμα εἶναι πολὺ σοβαρὸ καὶ πρέπει νὰ προβληματίσει κάθε Ἕλληνα ποὺ τρέφει στοιχειώδη σεβασμὸ πρὸς τὶς παραδόσεις τοῦ Ἔθνους μας. Ἐπιτέλους κάποιοι σοβαροὶ ἄνθρωποι πρέπει νὰ στηλιτεύσουν δημόσια τίς χυδαῖες προσβολὲς πρὸς τὸ κατεξοχὴν ἐθνικό μας σύμβολο καὶ μάλιστα σὲ ἐποχὴ τόσο κρίσιμη γιὰ τὰ διεθνὴ συμφέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους!