Μνήμη Σεβαστιανοῦ

Στὶς 11 Δεκεμβρίου τοῦ 2016 τελέσθηκε ἱερὸ Μνημόσυνο σὲ κεντρικὸ ἱερὸ ναὸ τῶν Ἀθηνῶν, τὸν Ἅγιο Νικόλαο Πευκακίων τῆς ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ, πρὸς τιμὴν τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ. Τὸ Μνημόσυνο ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν ΣΦΕΒΑ (=Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα) καὶ ἀπὸ τὸν ­ΠΑΣΥΒΑ (=Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα). Ὁ ἱερὸς Ναὸς ἦταν κατάμεστος καὶ ἡ ἱερὴ τελετὴ ἐτελέσθη μὲ κάθε ἱεροπρέπεια ἀπὸ ὅλο τὸ Ἱερατεῖο.
Στὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας μίλησε μὲ ἱερὸ καὶ ἐθνικὸ παλμὸ ὁ πολιτικὸς ἐπιστήμων καὶ συγγραφέας κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, ὁ ὁποῖος μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς:
«Σήμερα… τιμοῦμε τὸν ἁγνὸ κήρυκα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸν ἐξομολόγο, τὸν κληρικὸ ποὺ τόνιζε ὅτι πρώτιστο μέλημά μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ πνευματικὴ προετοιμασία μας. Τιμοῦμε τὸν Ἐπίσκοπο μιᾶς ἀκριτικῆς ἐπαρχίας, τὴν ὁποία διαποίμανε μὲ ζῆλο πηγαίνοντας ἀκόμη καὶ μὲ τὰ πόδια, στὰ χωριὰ στὰ ὁποῖα δὲν ὑπῆρχε δρόμος τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.
Τιμοῦμε τὸν Ἐθνικὸ Ἀγωνιστή, ὁ ὁποῖος κράτησε ζωντανὴ τὴν ἐλπίδα τῶν Βορειοηπειρωτῶν Ἑλλήνων… στὰ δύσκολα χρόνια τοῦ κομμουνιστικοῦ ἀθεϊστικοῦ καθε­στῶτος.
Ὁ Σεβαστιανὸς ἔφθασε σὲ ὅλες τὶς πόλεις τῆς Ἑλλάδος, πῆγε στὸ ἐξωτερικό, διοργάνωσε Συνέδρια, ἔγραψε βιβλία, διαφώνησε μὲ τοὺς ἑκάστοτε ἰσχυρούς, ἀλλὰ θύμιζε σὲ ὅλους μας τὸ ἐθνικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ καθῆκον μας πρὸς μία πανάρχαια ἑλληνικὴ κοιτίδα…
Τιμοῦμε ἐπίσης σήμερα τὸν διορατικὸ Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος εἶχε προβλέψει ὅτι καὶ μετὰ τὴν πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ οἱ ἀλβανικὲς κυβερνήσεις θὰ κάνουν τὸ πᾶν γιὰ νὰ διώξουν τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἤπειρο…
Καὶ πράγματι σήμερα τὰ σύννεφα πυκνώνουν στὶς ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις καὶ ἡ κυβέρνηση τῶν Τιράνων συνεχίζει τὶς διώξεις κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ταυτοχρόνως οἱ Ἀλβανοὶ θέτουν ζήτημα Τσάμηδων… συμμαχοῦν μὲ τὸν ἐπεκτατισμὸ τῆς Τουρκίας… ὀνειρεύονται τὴν Μεγάλη Ἀλβανία…
Γι᾿ αὐτὸ ὑποσχόμαστε ὅτι ὁ ἀγώνας τοῦ Σεβαστιανοῦ θὰ συνεχισθεῖ. Μὲ προσευχή, μὲ πίστη στὸ Θεό, μὲ κάθε νόμιμο καὶ δημοκρατικὸ τρόπο θὰ σεβασθοῦμε τὴν ἑλληνορθόδοξη ἀγωνιστικὴ παρακαταθήκη τοῦ ἀκρίτα Ἱεράρχου…».
Τί ἄλλο νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς στὰ ἐμ­πνευσμένα αὐτὰ λόγια; Ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ἂς ἀκούσει τὶς δεήσεις τῆς ψυχῆς τοῦ δούλου Του ἱεράρχου Σεβαστιανοῦ ποὺ εὑρίσκεται πλησίον τοῦ θρόνου Του καὶ ἂς δικαιώσει τοὺς ἁγνοὺς καὶ ἱεροὺς ἀγῶνες του.