Σύγχρονοι Βάνδαλοι…

Ἕνα μήνυμα στιβαρὸ πρὸς κάθε κατεύθυνση «στέλνει συντετριμμένη ἡ κ. ­Λέλα Καραγιάννη, ἐγγονὴ τῆς ἡρωίδας τῆς ἐθνι­κῆς ἀντίστασης, ἡ προτομὴ τῆς ὁποίας “ἀ­ποκεφαλίστηκε” ἀπὸ ἀγνώστους (…) στὸν πεζόδρομο τῆς ὁδοῦ Τοσίτσα» στὴν Ἀθήνα. «“Ἡ γιαγιά μου εἶχε σταθεῖ ὑπερ­άνω ἰ­δεολογικῶν διαφορῶν, εἶχε συνεργαστεῖ μὲ ὅλες τὶς ἀντιστασιακὲς ὁμάδες”, ὑπενθυ­μίζει ἡ κ. Καραγιάννη. “Ὅταν διέ­βλεπε τὴν προοπτικὴ τῆς σύγκρουσης, τοὺς τόνιζε ὅτι “εἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες”. (…) Ἡ Λέλα Καραγιάννη ἦταν ἀρχηγὸς τῆς Ἀντιστασιακῆς Ὀργάνωσης Φυγάδευσης καὶ Πληροφοριῶν “Μπουμπουλίνα” καὶ μητέρα ἑπτὰ παιδιῶν». Ὅμως «ἔπεσε στὰ χέρια τῆς Γκεστάπο τὸν Ἰούλιο τοῦ 1944 καὶ ἐκτελέστηκε στὶς 8 Σεπτεμβρίου, λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση, στὸ δάσος Χαϊδαρίου» («Καθημερινὴ» 28-9-2016).

Θλίψη καὶ ἀγανάκτηση αἰσθάνεται κάθε ἑλληνικὴ ψυχὴ γιὰ τὴν προκλητικὴ βεβήλωση τῆς μνήμης μιᾶς ἐξαιρετικῆς ἡρωίδας, ὅπως ἡ περίφημη Λέλα Καραγιάννη, καὶ μάλιστα καθὼς πλησίαζε ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος τοῦ «ΟΧΙ». Δυστυχῶς τὰ περιστατι­κὰ βανδαλισμοῦ ἐναντίον προτομῶν καὶ ἀ­­­γαλμάτων στὴν πρωτεύουσα τῆς Χώρας μας ὁλοένα καὶ πληθύνονται. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀπαράδεκτη κατάσταση, ἡ ὁποία μαρτυρεῖ τὴν ἔκπτωση καὶ περιφρόνηση τῶν ἐθνικῶν ἰδεωδῶν ποὺ ἔθρεψαν καὶ στήριξαν ἀλλεπάλληλες γενιὲς Ἑλλήνων. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι τὸ παραπάνω γεγονὸς καὶ τὰ παρόμοιά του ἀποτελοῦν καρποὺς τῆς κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες «μοντέρνας» διαπαιδαγωγήσεως τῆς νεολαίας μας. Ἡ ἀ­πορία μας εἶναι: Τί πρέπει νὰ γίνει γιὰ τὴν ἀναχαίτιση αὐτοῦ τοῦ κακοῦ; Ἀρκεῖ μία δη­μόσια διαμαρτυρία γιὰ νὰ συγκινηθοῦν καὶ νὰ λάβουν μέτρα αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν; Φοβούμαστε ὅτι φωνάζουμε «εἰς ὦ­τα μὴ ἀκουόντων»!