«Συκοφαντικὸ παραλήρημα»

   Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας μὲ ἀνακοίνωσή της (21-3-2016) ἀναφέρεται σὲ συκοφαν­τικὰ δημοσιεύματα ποὺ στρέφονται ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστασίου. Γράφει μεταξὺ ἄλλων:
   «Μέσα στὰ διάφορα παράδοξα ποὺ συμβαίνουν στὴ χώρα μας βλέπουμε κάποιον κάτοικο Τετόβου, μουσουλμανικῆς καταγωγῆς, τὸν κ. Ἀρμπὲν Λάλα, νὰ ἐπιχειρεῖ νὰ δώσει μαθήματα Κανονικοῦ Δικαίου καὶ κατευθύνσεις στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας διαστρέφοντας, μὲ παθολογικὴ μανία καὶ ἀσύστολα ψέματα, γεγονότα καὶ ἀποφάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, προσπαθώντας νὰ παραπλανήσει τὴν κοινὴ γνώμη. Μέχρι τώρα δὲν ἔχει παρατηρηθεῖ κάποιος Ὀρθόδοξος νὰ κάνει κάτι ἀνάλογο γιὰ κάποια ἄλλη θρησκευτικὴ κοινότητα. Ἀσφαλῶς ἡ παθιασμένη καὶ γεμάτη παμπόνηρες συκοφαντίες ἀρθρογραφία τοῦ κ. Λάλα ποὺ δημοσιεύει καὶ ἀναδημοσιεύει (…), δηλητηριάζει τὴν ἀτμόσφαιρα εἰρήνης καὶ ἁρμονίας μεταξὺ τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στὴν Ἀλβανία.
   Ὅσον ἀφορᾶ στὸ συκοφαντικὸ μυθιστόρημα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ κατασκεύασε σχετικὰ μὲ τὴν ὑπόθεση ἑνὸς ἱερέως ἀπὸ τὴν Αὐλώνα, τοῦ π. Ἠλία Κύριο, μὲ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ νὰ κατηγορήσει μὲ ὑβριστικὲς ρητορεῖες τὸν Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπίσκοπο, ἔχει ἤδη ἀποκαλύψει τὴν ἀλήθεια ὁ ἴδιος ὁ π. Ἠλίας μὲ ἐπιστολή του, ποὺ δημοσιεύθηκε (…), τονίζοντας τὴν ἀδιάκοπη μεγάλη τιμὴ ποὺ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος ἔδειχνε ἀνέκαθεν γιὰ τὸν πατέρα του, τὸν ὁποῖο χειροτόνησε ἐπίσκοπο, καὶ τὴν συνεχὴ φροντίδα γιὰ τὴν οἰκογένεια τοῦ Ἐπισκόπου Κοσμᾶ Κύριο. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς δὲν ἔχουν ἀνάγκη τοῦ αὐτεπάγγελτου ʽʽεἰσαγγελέαʼʼ κ. Λάλα γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τους».
   Τὴν εὔλογη ἀντίδραση τῆς Ἀλβανικῆς Ἐκκλησίας στὴ συκοφαντικὴ πολεμικὴ ἐναν­τίον της ἀσφαλῶς συμμερίζονται ὄχι μόνο οἱ πιστοὶ ποὺ ὑπάγονται σʼ αὐτήν (ἀνάμεσά τους πολλὲς χιλιάδες Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν), ἀλλὰ καὶ οἱ ὅπου γῆς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ὅσοι Ὀρθόδοξοι εἶναι κατατοπισμένοι γιὰ τὸν τιτάνιο ἀγώνα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀναστασίου κατὰ τὰ τελευταῖα 25 χρόνια προκειμένου νὰ ἀνα­συσταθεῖ ἡ ἐκεῖ Ἐκκλησία, ποὺ τὴν εἶχε πλή­ξει μὲ ἀπύθμενο μίσος τὸ ἀθεϊστικὸ καθεστὼς τοῦ δικτάτορα Ἐνβὲρ Χότζα καὶ τῶν ὁμοίων του, πρέπει νὰ ὑψώσουν φωνὴ διαμαρτυρίας καὶ γιὰ μία συνεχιζόμενη ἀδικία. Συγκεκριμένα τὸ Ἀλβανικὸ Κράτος ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ ἐπιστρέψει ὁρισμένα ἐκκλησιαστικὰ ἀκίνητα στὸν φυσικό τους ἰδιοκτήτη, τὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, καὶ ἑτοιμάζεται νὰ τὰ ἐκποιήσει γιὰ δικό του ὄφελος. Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτὴ συμπεριφορὰ πρέπει νὰ ἀναστραφεῖ. Οἱ κυβερνῆτες τῆς γειτονικῆς μας χώρας ὀφείλουν καὶ ὡς πρὸς τὸ θέμα αὐτὸ νὰ σεβασθοῦν τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν πολιτῶν τῆς χώρας τους. Διαφορετικὰ θὰ ἀντιμετωπίσουν, ἀργὰ ἢ γρήγορα, τὴν «θεία Δίκη»!