Γιὰ τὴν πρωινὴ προσευχὴ στὰ Σχολεῖα

   Θύελλα ἀντιδράσεων προκάλεσε ἡ πρόσφατη πρόταση τῆς νεολαίας τοῦ
   ΣΥΡΙΖΑ νὰ καταργηθεῖ ἡ πρωινὴ προσ­ευχὴ στὰ Σχολεῖα. Ἡ πρόταση ὑποβάλ­λεται ἐπίσημα γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς χώρας μας.
   Ἀπὸ τὶς πολλὲς δυναμικὲς ἀλλὰ καὶ ψύχραιμες ἀντιδράσεις ξεχωρίζουμε καὶ ἀναδημοσιεύουμε τμήματα τῶν ὅσων δήλωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, ὅπως δημοσιεύθηκαν στὴν μεγάλης κυκλοφορίας ἡμερήσια ἐφημερίδα τῆς Λάρισας «Ἐλευθερία» (20-12-2015).
   «Γιατί οἱ νέοι μας ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν προσευχή; Ποιὰ σχέδια τοὺς χαλάει; Ἀ­κόμη δὲν ἔφυγαν ἀπʼ τὸ Σχολεῖο, ἀκόμη ἔχουν φρέσκιες στὸ νοῦ τους τὶς ἐμπειρίες τῆς παιδικῆς προσευχῆς, κοντὰ στὰ γόνατα τῆς γιαγιᾶς, ἀκόμη δὲν πρόλαβε νὰ πωρωθεῖ ἡ καρδιά τους, πρὸς τί τοὺς ἐνόχλησε ἡ προσευχή; Καὶ τώρα μάλιστα, ποὺ τὰ στίφη τῶν διὰ τῆς φτωχῆς χώρας μας διερχομένων Μουσουλμάνων προβάλλουν τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἀνεχόμαστε καὶ καλὰ κάνουμε, καὶ μάλιστα τὴν ὑπερασπιζόμαστε τὴν προσευ­χή τους, καὶ εἴμαστε εὔκολοι καὶ οἴκους προσευχῆς νὰ τοὺς ἀνεγείρουμε, γιατί τοὺς βλάπτει ἡ δική μας πεντάλεπτη προσευχή; Ὅταν πρόκειται γιὰ τοὺς ξένους, τοὺς ἀναγνωρίζουμε κάθε δικαίωμα. Ὅταν πρόκειται γιὰ μᾶς, πρέπει νὰ ξεπουληθεῖ κάθε ἀξία… Ἡ προσευχή μας ἔχει ρίζες, δὲν ξεριζώνεται ἔτσι. Γι’ αὐτὴ τὴν προσευχὴ ἔχουν γραφεῖ ἀθάνατα πατερικὰ ἔργα, ποὺ κοσμοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Πατρολογία καὶ τὴν Ἀσκητικὴ Θεολογία μας. Κείμενα καὶ ἔργα ποὺ δοξάζουν καὶ τὸν λαό μας καὶ τὴ γλώσσα μας καὶ τὸ ἔθνος μας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνθρώπινη ὑπόστασή μας».
   Ἑνώνουμε κι ἐμεῖς τὴ φωνή μας μὲ τὴ νηφάλια καὶ πειστικὴ φωνὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου, μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι τελικὰ θὰ ὑπερισχύσει τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας καὶ τὸ σκοτάδι θὰ νικηθεῖ ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι τὰ Ἑλληνόπουλα θὰ εἰσπνέουν κάθε πρωὶ μὲ τὴν προσευχὴ τὸ πνευματικὸ ὀξυγόνο τῆς θείας Χάριτος, ποὺ θὰ τὰ βοηθάει στὸν ὡραῖο ἀγώνα τῆς κατακτήσεως τῆς γνώσεως καὶ τῆς μορφώ­σεως.