Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ πάλι στὴ Σμύρνη!

    Οἱ Ἕλληνες σ’ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ ἡ καρδιά μας σκιρτάει ἀκόμη γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, συγκλονισθήκαμε μ’ αὐτὸ ποὺ συνέβη φέτος τὰ Θεοφάνια στὴ Σμύρνη. Ἐνενήντα τέσσερα χρόνια μετὰ τὸν μαῦρο Σεπτέμβρη τοῦ 1922 τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς στὴν ὡραία προκυμαία τῆς Σμύρνης, τῆς νύφης τῆς Ἰωνίας, ἐκεῖ ὅπου τὰ νερά της βάφτηκαν κόκκινα ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν σφαγμένων Ἑλλήνων ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τῶν Τούρκων, συνέβη τὸ ἀναπάντεχο! Μὲ τὴν ἄδεια τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν ἀνήμερα τῶν Φώτων ἔγινε κι ἐκεῖ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ!
    Ὁ ἱερέας τοῦ νέου μικροῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Σμύρνης εἶπε στοὺς νέους ποὺ ἑτοιμάζονταν νὰ πέσουν στὴ θάλασσα γιὰ νὰ πιάσουν τὸν Τίμιο Σταυρό, τὰ ἑξῆς συγκινητικά: «Δὲν θὰ βουτήξετε νὰ πιάσετε μόνο τὸν Σταυρό, ἀλλὰ σκαλίστε τὸν βυθὸ ἐκεῖ ποὺ βρίσκονται τὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μας, γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν κι αὐτοὶ τί ἀκριβῶς γίνεται σήμερα»! («Δημοκρατία» 7-1-2016).
    Πάρα πολλοὶ οἱ παρόντες στὴν ἱερὴ τελετή. Μόνιμοι κάτοικοι τῆς Σμύρνης καὶ ἐπισκέπτες προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι ἀπὸ ἄλλες χῶρες.
    Μὲ τὴν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ξεπλύθηκαν τὰ αἵματα τῶν σφαγμένων κατὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης παππούδων μας. Κι ἐνῶ ὁ Σταυρὸς βυθιζόταν στὰ νερά της, οἱ ψυχὲς τῶν σφαγιασθέντων, τῶν ἱερομαρτύρων καὶ ἐθνομαρτύρων ποὺ παρακολουθοῦσαν ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς τὴν ἱερὴ σκηνή, ἀγάλλονταν καὶ δόξαζαν τὸν παντοδύναμο Κύριο.
    Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης εἶναι ἡ μόνη ἀ-πὸ τὶς ἑπτὰ Ἐκκλησίες τῆς «Ἀποκαλύψεως», εἰς βάρος τῆς ὁποίας δὲν ἐκφράζει ὁ Θεὸς κανένα παράπονο. Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ὁ ρυθμιστὴς τῆς ἱστορίας προσώπων καὶ λαῶν γνωρίζει πῶς καὶ πότε θὰ ἐπέμβει γιὰ τὸν καθένα. Ἴσως αὐτὴ ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ νὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ θείας ἐπεμβάσεως.