Θλιβερὲς ὑπουργικὲς ἐκτροπὲς

    Ὅτι ἡ νέα κυβέρνηση τοῦ τόπου θὰ περιλάμβανε καὶ μέλη ἐμφορούμενα ἀπὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ φρόνημα, κανένας δὲν τὸ ἀγνοοῦσε. Ὅτι ὅμως κάποιο ἀπὸ αὐτὰ θὰ τὸ ἐκδήλωνε τόσο ὠμὰ καὶ ἀμέσως, αὐτὸ ἴσως δὲν τὸ εἶχε φαντασθεῖ κανείς. Καὶ ὅμως ἔγινε!
    Λίγες μόνο ὧρες μετὰ τὴν ὁρκωμοσία της ἡ ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς Παιδείας Σία Ἀναγνωστοπούλου, ἀπαντώντας σὲ ὑποβολιμαία σχετικὴ ἐρώτηση κατὰ τὴ συνέν­τευξή της στὸ ραδιοσταθμὸ «Στὸ κόκκινο», οὐσιαστικὰ προανήγγειλε τὴν ἀποδόμηση καὶ μελλοντικὴ κατάργηση τοῦ πολυταλαιπωρημένου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
    Εἶπε δηλαδὴ ἡ κυρία Ὑπουργὸς ὅτι θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τὴν ἰσχύουσα διαδικασία ἀπαλλαγῆς ἑνὸς μαθητῆ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος καὶ ὅτι θὰ καθιερώσει εὐκολότερο τρόπο ἀπαλλαγῆς μὲ ἁπλὴ δήλωση τοῦ γονιοῦ ὅτι «θὰ ἤθελα τὸ παιδί μου νὰ μὴν κάνει Θρησκευτικά, νὰ μὴ διδάσκεται Θρησκευτικά». Μὲ τὴν ἀλλόκοτη αὐτὴ σκέψη τῆς κυρίας Ὑπουργοῦ γιατί ὁ μαθητὴς νὰ μὴ ζητήσει ἀπαλλαγὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μαθήματα (π.χ. Ἱστορία, Βιολογία, Μαθηματικὰ κ.τ.λ.);
    Ἡ ἰσχύουσα διαδικασία προβλέπει ὅτι οἱ ἀλ­λόθρησκοι ἢ ἑτερόδοξοι ἢ ἀποδεδειγμέ­να ἄθεοι γονεῖς, ἂν θέλουν νὰ μὴ διδάσκεται τὸ παιδί τους τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὀ­φείλουν νὰ δηλώσουν ἐγγράφως ὅτι τὸ παιδί τους δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος. Αὐτὸ πολὺ ἁπλὰ σημαίνει ὅτι ἕνας Ὀρθόδοξος μα­θητὴς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ παρακολου­θεῖ καὶ αὐτὸ τὸ μάθημα, ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἄλ­λα.
    Ἀπαλλαγὴ δηλαδὴ μποροῦσαν νὰ ζητήσουν γονεῖς ἀλλόθρησκοι, ἑτερόδοξοι ἢ δηλωμένοι ἄθεοι. Τώρα σύμφωνα μὲ τὶς ἐξαγγελίες τῆς κυρίας Ὑπουργοῦ κάθε μαθητὴς θὰ μπορεῖ νὰ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος μὲ τὴν ἁπλὴ παραπάνω δήλωση τῶν γονέων του.
    Ἂς σημειωθεῖ ὅμως ὅτι ἡ ἰσχύουσα διαδικασία ἔχει καταστεῖ ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλη τὴν ἐπικράτεια μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν 115 τοῦ 2012 ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώθηκε τελεσίδικα, ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν 1 τοῦ 2015 ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Συμβουλίου Ἐφετείου Χανίων. Βάσει αὐτῆς τῆς τελευταίας τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀναγκάσθηκε νὰ ἐκδώσει τὴν ἰσχύουσα Ἐγκύκλιο.
    Μὲ ποιὸ δικαίωμα τώρα ἡ κυρία Ὑπουργὸς θὰ παραβιάσει τὸ νόμο; Καὶ ὄχι μόνο τὸ νόμο ἀλλὰ καὶ τὸ Σύνταγμα, ὅπως δήλωσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος· ὁ ὁποῖος καὶ συνέστησε ὅτι «πρέπει οἱ Ἕλληνες ἐπιτέλους νὰ σοβαρευτοῦμε καὶ νὰ μὴν ἀκοῦμε τὶς ἀνοησίες τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ ἄλλου».
    Ἀρκοῦν, κυρία Ὑπουργέ, οἱ μέχρι τώρα «ἀνοησίες» τόσων δεκαετιῶν. Δὲν χρειάζεται νὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλες χειρότερες.