Καλύτερη μέριμνα γιὰ τοὺς πολυτέκνους

   Ἕνας ὑπάλληλος τοῦ ΟΣΕ στὴ Θεσσαλονίκη, πολύτεκνος πατέρας 16 παι­­διῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ ὀκτὼ εἶναι ἀνήλικα, ὁ κ. Μ. Σωτηριάδης, μὲ ἐτήσια ἔσοδα 38.000 εὐρώ, κλήθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὴν Δ.Ο.Υ. νὰ πληρώσει φόρο 10.000 εὐρώ. Προσέφυγε ὅμως νομίμως στὸ Διοικητικὸ Πρωτοδικεῖο Θεσσαλονίκης ζητώντας τὴν ἀκύρωση τοῦ προσδιορισμοῦ τοῦ φόρου καὶ δήλωσε: «Τὰ εἰσοδήματά μου χρησιμοποιήθηκαν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὶς ἀπαραίτητες ἀνάγ­κες τῆς πολύτεκνης οἰκογένειάς μου καὶ γιὰ νὰ ζοῦν τὰ παιδιά μου μὲ ἀξιοπρέπεια… Οἱ πολύτεκνοι ἐνισχύουμε τὴν πατρίδα μὲ τὰ παιδιά μας καί, ἀντὶ νὰ μᾶς φέρονται δίκαια, μᾶς φορολογοῦν σὰν νὰ μὴν ἔχουμε παιδιά! Ἡ πολιτεία πρέπει νὰ καθορίσει ἀφορολόγητο ὅριο γιὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες, καθὼς τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα προστατεύει τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας». Προσ­έφυγε ἐπίσης στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, τὸ ὁποῖο ἔκαμε δεκτὸ τὸ αἴτημά του καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀναμένει ὅτι θὰ δικαιώσει ὅλους τοὺς πολυτέκνους («Δημοκρατία» 9-6-2015).
   Τὸ ἀναμένουμε κι ἐμεῖς, διότι οἱ ἡρωικοὶ πολύτεκνοι εἶναι οἱ στυλοβάτες τοῦ Γένους μας. Πολλὲς ­ἑκατοντάδες ἐκ­τρώ­σεις γίνονται καθημερινὰ στὴ χώ­ρα μας καὶ μάλιστα χρηματοδοτούμενες.    Πολλὲς χιλιάδες δηλαδὴ ἄνθρωποι δὲν προστίθενται κατ’ ἔτος στὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας. Πολὺ περισσότεροι δὲ εἶναι αὐτοὶ ποὺ πεθαίνουν. Ἡ Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχὴ προβλέπει ὅτι τὸ 2030 τὸ 60% τῶν μαθητῶν στὰ Σχολεῖα μας θὰ εἶναι ἀλλοδαποὶ καὶ μόνο τὸ 40% Ἑλληνόπουλα. Σ’ αὐτὴ τὴν κάμψη καὶ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ μας ἕνα ἀνάχωμα ἐλπίδας ἀποτελοῦν οἱ συμπαθεῖς μας πολύτεκνοι, ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας.
   Χρειάζεται λοιπὸν τιμὴ καὶ ἰδιαίτερη μέ­ριμνα γιὰ τὶς πολύτεκνες ­οἰ­­­κογένειες. Σὲ ἄλλες χῶρες, παραδείγματος ­χάριν στὴν Αὐστραλία, ἡ μητέρα ποὺ ἔχει βρέ­φη ἢ μι­­κρὰ παιδιά, πληρώνεται γιὰ τὴν ἀνατροφή τους ἀπὸ τὸ κράτος ἀν­τὶ ἄλ­λης ἐργασίας. Ἔτσι κάνουν ὅσοι σκέ­­πτονται τὸ μέλλον τοῦ ἔ­­­θνους τους.