Νὰ ἀπαιτήσουμε τὰ δικαιώματά μας

   Ὁ ἀλαζονικὸς Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος τα­πεινώθηκε στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς τῆς Τουρκίας, χτύπησε καὶ πάλι. ­Δήλω­σε: «Ἡ Τουρκία εἶναι ὑπὲρ τῆς ἄμεσης ἐ­­­παναλειτουργίας τῆς ­Θεολογικῆς Σχολῆς στὴ Χάλκη, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐπιτρέψει τὴ λειτουργία τουλάχιστον ἑνὸς τζαμιοῦ στὴ Θεσσαλονίκη».
   Αὐτὰ δηλώνει ὁ Ἐρντογάν, τὴ στιγμὴ ποὺ στὴν Τουρκία ἱστορικοὶ Ὀρθόδοξοι ναοὶ μετατρέπονται σὲ τζαμιά, ἐνῶ γιὰ τὸ σέμνωμα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ λειτουργεῖ ὡς μουσεῖο, τὸ ὄργανο τοῦ Ἐρντογάν, ὁ Μεγάλος Μουφτὴς Mifail Hizli, δήλωσε στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα ­«Χουριὲτ» ὅτι ἡ Τουρκία μπορεῖ νὰ τὴν λειτουργήσει πλέον ὡς τζαμί. Αὐτὰ χωρὶς ἴχνος ἐντροπῆς ἀπὸ τὸν Ἐρντογὰν καὶ τὸν Μουφτή του.
   Κι ἐμεῖς; Ἐμεῖς σπεύδουμε νὰ κτίσουμε ἰσλαμικὸ τέμενος στὴν Ἀθήνα καὶ πιθανῶς νὰ δεχθοῦμε τὴ νέα ἀπαίτηση τοῦ Ἐρντογὰν γιὰ τζαμὶ στὴ Θεσσαλονίκη! Γιατί ὅμως δὲν ἀπαιτοῦμε, βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς ἀμοιβαιότητος, ποὺ συνεχῶς πιπιλίζουν οἱ «προοδευτικοὶ» τῆς χώρας μας, νὰ κατεδαφίσουν οἱ Τοῦρκοι τοὺς τέσσερις κακόγουστους καὶ προκλητικοὺς μιναρέδες ποὺ ἔστησαν στὶς τέσσερις γωνίες τῆς Ἁγίας Σοφίας, νὰ ἀνεγείρουν τὸ κατεδαφισθὲν κωδωνοστάσιό της, νὰ ἀφαιρέσουν τοὺς σοβάδες ποὺ κρύβουν τὰ σπάνια σὲ τέχνη καὶ κάλλος βυζαντινὰ ψηφιδωτὰ τοῦ Ναοῦ καὶ νὰ παραδώσουν τὸ ἱερὸ αὐτὸ σύμβολο τῶν Πανορθοδόξων στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο;
   Μόνο οἱ Τοῦρκοι μποροῦν νὰ ἀ­­­παιτοῦν καὶ νὰ βεβηλώνουν τοὺς ναούς μας, ἐμεῖς δὲ νὰ δεχόμαστε τὶς αὐθαίρετες διεκδικήσεις τους δουλικά, σὰν νὰ εἴμαστε ἀκόμη ραγιάδες τους; Διεκδικήσεις οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν κανένα δίκαιο ἔρεισμα καὶ εἶναι τελείως ἀντίθετες πρὸς τὸ στοιχειῶδες δίκαιο, τὸ ὁποῖο ἡ Τουρκία καταπατεῖ συνεχῶς χωρὶς κανεὶς νὰ τὴν ἐλέγχει καὶ νὰ τὴν ἐπαναφέρει στὴν τάξη, ἐνῶ προβάλλει μὲ θράσος στὸ διεθνὲς προσκήνιο ὡς χώρα δημοκρατικὴ καὶ ἀνεξίθρησκη.
   Ἂς συνέλθουμε κάποτε καὶ ἂς ἀ­­­­παιτήσουμε δυναμικότερα τὰ ἀ­­­­παραχάρακτα δίκαιά μας.