Ἡ Ἱστορία ἐκδικεῖται

   Τὰ πρόσφατα αἱματηρὰ γεγονότα στὸ Κουμάνοβο τῆς γειτονικῆς μας χώρας τῶν Σκοπίων ἐπιβεβαιώνουν τὴν αἰώνια ἀλήθεια ὅτι ἡ Ἱστορία ἐκδικεῖται ὅταν παραποιεῖται. Στὴν περίπτωση τῶν Σκοπίων ὄχι μόνο παραποιεῖται, ἀλλὰ καταπατεῖται βάναυσα καὶ ἀδικεῖται κατάφωρα. Ὁ ἴδιος ὁ προκάτοχος τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ Νίκολα Γκρούεφσκι, ὁ Λιοῦπτσο Γκεοργκιέφσκι, μιλώντας τελευταῖα στὸ «Radio Free Europe» δήλωσε ξεκάθαρα ὅτι «ἡ ἀρχαία Μακεδονία δὲν εἶναι δική μας οὔτε ἡ ἱστορία της».
   Παρὰ ταῦτα ὁ κ. Γκρούεφσκι γέμισε τὰ Σκόπια καὶ τὴν ὑπόλοιπη χώρα μὲ ἀγάλματα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Φιλίππου καὶ χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ κρατικὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ τὴν Παιδεία ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων γιὰ νὰ ἐπιβάλει μακεδονικὴ συνείδηση στὸ λαό του.
   Ὁ λαός του ὅμως εἶναι ἀνομοιογενής. Τριάντα τοῖς ἑκατὸ εἶναι Ἀλβανοί, καὶ φάνηκαν αὐτοὶ στὰ θλιβερὰ γεγονότα τοῦ Κουμάνοβο. Αὐτοὶ δὲν αἰσθάνονται «Μακεδόνες» ἀλλὰ Ἀλβανοὶ καὶ ἐπιδιώκουν ἕνωση μὲ τὴν Ἀλβανία. Ἄλλο μεγάλο ποσοστὸ εἶναι καὶ αἰσθάνονται Βούλγαροι, ἄλλο Τοῦρκοι καὶ ἄλλο Ρομά. Ὑπῆρχε καὶ μεγάλο ποσοστὸ Ἑλλήνων, τὸ ὁποῖο ὅμως, ὅπως ἀναφέρει σὲ ἔκθεσή του ὁ εἰδικὸς ἀπεσταλμένος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μας, πρώην ὑπουργὸς Ἀμύνης τῆς Κύπρου, γενναῖος Ἕλληνας πολιτικός, μακαριστὸς ἤδη, Τάσος Μητσόπουλος, ἀναγκάσθηκε διὰ τῆς βίας νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν ταυτότητά του. «Ἦρθα σὲ ἐπαφή», ἔγραψε στὴν ἐφημερίδα τῆς Λευκωσίας «Σημερινή» (17-7-2008), «λαμβάνον­τας πάντα τὶς σχετικὲς προφυλάξεις, μὲ δεκάδες Ἕλληνες τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι μὲ πόνο ψυχῆς, μὲ δάκρυα στὰ μάτια μοῦ ἐξιστοροῦσαν τὶς διώξεις ποὺ ὑπέστησαν, τὴν ἀφόρητη πνευματικὴ τρομοκρατία ποὺ γνώρισαν, προκειμένου νὰ ἀπαρνηθοῦν τὶς ρίζες, τὴν ταυτότητα, τὴν πίστη τους καὶ νὰ γίνουν δηλωσίες· νὰ ἀποδεχθοῦν δηλαδὴ ὅτι δὲν ὑπῆρξαν ποτὲ Ἕλληνες ἀλλὰ Σλαβομακεδόνες».
   Γιὰ τὴν πλαστογράφηση καὶ παραποίηση τῆς Ἱστορίας καὶ τὴ χρησιμοποίηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἔστειλαν ἐπιστολὴ στὴν καγκελλάριο τῆς Γερμανίας κ. Ἄνγκελα Μέρκελ 3.500.000 Μακεδόνες ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο ζητώντας της νὰ μεσολαβήσει γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀδικίας. Γιὰ τὴν ἀδιαμφισβήτητη ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας «μόνο ἀνόητοι μποροῦν νὰ ἀμφιβάλλουν», δήλωσε πρόσφατα ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μας κ. Προκόπης Παυλόπουλος («Δημοκρατία» 29-5-2015).
   Ἡ ὅλη κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὰ Σκόπια μοιάζει μὲ βόμβα ἕτοιμη νὰ ἐκραγεῖ. Ὁ Θεὸς ποὺ ρυθμίζει τὴ ζωὴ τοῦ κόσμου «μισεῖ καὶ βδελύσσεται τὴν ἀδικίαν», γράφει ἡ Ἁγία Γραφή, καὶ δὲν βραδύνει νὰ ἀνταποδώσει ἐκδίκηση στὰ ἔθνη καὶ νὰ «συντρίψῃ σκῆπτρα ἀδίκων» (βλ. Ψαλ. ριη΄ [118] 163, Σοφ. Σειρ. λε΄ (λβ΄) 19-21).