Βεβήλωση καὶ λεηλασία ναοῦ στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

   Κατ᾿ ἐξοχὴν ἀνησυχητικὰ τὰ ὅσα συν­έβησαν στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν πρὶν ξημερώσει ἡ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσ­κυνήσεως, 15 Μαρτί­ου 2015. ­Ἄγνωστοι βάνδαλοι, βέβηλοι, ­ἱερόσυλοι διέρρηξαν τὸ ἱστορικὸ παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὸ κέντρο τῶν Ἀ­­­θηνῶν, στὴ γωνία τῶν ὁδῶν Σόλωνος καὶ Μασσαλίας δίπλα ἀπὸ τὸ κτήριο τῆς Νομι­κῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ὁ ἐφημέριος τοῦ πα­ρεκκλησίου π. Εὐάγγελος Μαρκαν­τώνης πηγαίνοντας τὸ πρωὶ τῆς Κυρια­κῆς γιὰ τὴ Θεία Λειτουργία ἀντίκρισε ἕ­­να τρομακτικὸ θέαμα: βεβηλωμένο τὸν ἱερὸ ναό. Οἱ βάνδαλοι ἱερόσυλοι παρεβίασαν τὶς θύρες τοῦ να­οῦ, ­κατέστρεψαν τὸ ξύλινο ­παγκάρι, ἀ­­­πέτυχαν ὅμως νὰ παραβιάσουν τὸ ἐντὸς αὐτοῦ χρηματοκιβώτιο. Παραβίασαν τὸ ­φιλόπτωχο ταμεῖο, κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς τὸ ξύλινο προσκυνητάρι ποὺ βρίσκεται στὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ, κατέστρεψαν ὅλα τὰ στασίδια τοῦ ναοῦ, πῆραν μαζί τους πέν­τε καθίσματα, ἔσπασαν τὸ τζάμι τῆς εἰ­κόνας τῆς Παναγίας καὶ ­ἀφαίρεσαν ἀπὸ αὐτὴν τὰ πολύτιμα χρυσὰ ­ἀφιερώματα τῶν πιστῶν, κατέστρεψαν τὸ ἀναλόγιο τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτη… Δὲν σταμάτησαν ὅμως ἐκεῖ. Μπῆκαν στὸ ἱερὸ Βῆμα καὶ βεβήλωσαν τὴν Ἁγία ­Τράπεζα. Πέταξαν πάνω στὸ ­κάλυμμα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τὸ ἀσημένιο Ἀρτοφόριο, ποὺ περιεῖχε τὸν καθαγιασμένο Ἄρτο γιὰ τὴν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Αὐτὰ ὁ π. Εὐάγγελος τὰ συγ­κέντρωσε μὲ εὐλάβεια, φόβο Θεοῦ καὶ ­ἐπιμέλεια μέσα στὸ ἱερὸ Ἀντιμήνσιο. Ἀπὸ τὴν Ἁ­­γία Τράπεζα ἀφαίρεσαν τὰ δύο ἀ­­­ση­μένια καντήλια καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἀσημένια ἑξαπτέρυγα…
   Τὸ μεγάλης ἀπορίας ἄξιο εἶναι ὅτι ὅ­­­λα αὐτὰ δὲν ἔγιναν ἀσφαλῶς ­ἀθό­ρυ­βα, ὅ­­πως ἡ καταστροφὴ ὅλων τῶν ­στασιδιῶν τοῦ ναοῦ καὶ ἡ ­φόρτωσή τους σέ… φορτηγό! Μεγαλυτέρας δὲ ­ἀπορίας ἄξιο εἶ­ναι ὅτι αὐτὰ δὲν συνέβαιναν σὲ κλάσματα δευτερολέπτου ἀλλὰ ἐπὶ ὧ­­­ρες, καὶ μάλιστα δίπλα ἀπὸ τὴ Νομικὴ Σχολή, ἡ ὁποία τελοῦσε ὑπὸ κατάληψη ἀπὸ τοὺς ἀναρχικούς· καὶ ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι βρισκόταν στὸ κόκκινο τῆς ἐπιτηρήσεως ἀπὸ τὴν Ἀσφάλεια! Πῶς λοιπὸν δὲν εἶδε, δὲν πρόσεξε, δὲν πῆρε εἴδηση, δὲν ἄκουσε τίποτε κανείς;;; Πολὺ περίεργα καὶ πρωτοφανὴ πράγματα!
   Ποιοὶ ἦταν ἄραγε οἱ βάρβαροι ποὺ διέπραξαν αὐτὸ τὸ φοβερὸ ἀνοσιούργημα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν; Ἀλλόθρησκοι; Τζιχαντιστές; Ταλιμπάν; Ἀναρχικοί; Τὸ πράγμα δὲν πρέπει νὰ περάσει χωρὶς καμιὰ ἐξήγηση. Τόσο ἡ Ἀσφάλεια ὅσο καὶ τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο πρέπει νὰ ἀπολογηθοῦν στὸν Ὀρθόδοξο λαό, ὁ ὁποῖος εἶναι φυσικὸ νὰ ἀνησυχεῖ καὶ νὰ διερωτᾶται γιὰ τὸ αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου· δεδομένου ὅτι τελευταῖα ἔχουν πυκνώσει οἱ βεβηλώσεις ναῶν καὶ οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς τοῦ Ἰσλὰμ σὲ ὅλο τὸν κόσμο…