Ἀντὶ τοῦ μεγάλου Εὐρωπαίου μουσουργοῦ Mάλερ τό… Κοράνι

   Ἡ διείσδυση τοῦ ἰσλὰμ καλὰ κρατεῖ στὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο. Οἱ ἰσλαμιστὲς δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ προβάλλουν τὸ πιστεύω τους στοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁ­­­ποῖοι τοὺς ἄνοιξαν τὶς ἀγκάλες καὶ ὄχι μόνο τοὺς δέχονται καὶ τοὺς ἀνέχονται, ἀλλὰ καὶ τοὺς προωθοῦν σὲ ­ὑπεύθυνες θέσεις· μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βρίσκονται πρὸ ἐκπλήξεων, ὅπως βρέθηκαν πρὶν ἀπὸ λί­­γους μῆνες και οἱ Ὁλλανδοί. Ἀναφέρει εἴδηση, ἡ ὁποία συνοδεύεται καὶ ἀπὸ βίν­τεο μὲ τὸ σχετικὸ ­ὀπτικοακουστικὸ ὑ­­λικό: «Στὶς 9 τοῦ περασμένου Μαΐου ἡ Ἐ­­­­­θνικὴ Ὀρ­χήστρα τῆς Ὁλλανδίας ἑτοι­μα­ζόταν νὰ παίξει ἕνα ἔργο τοῦ Μάλερ (σ.σ. Γουσταῦος Mahler, ­Αὐστριακὸς μου­­­σουργός, ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους συνθέτες τοῦ 20οῦ αἰώνα), παρουσίᾳ τῆς βασίλισσας τῆς Ὁλλανδίας Βεατρίκης, ὅταν ὁ διευθυντὴς τῆς ὀρχήστρας (προφανῶς μουσουλμάνος) ἀντὶ νὰ ἀρχίσει τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου, ἐπιδόθηκε σὲ ἕνα κήρυγμα ἀπὸ τὸ Κοράνι… Τὰ μέλη τῆς ὀρχήστρας ἀντέδρασαν ἀποχωρών­τας ἀπὸ τὴ σκηνή…» (http://safeshare.tv/w/cqjiyhtiXs).
   Ἐκεῖ ἔφθασε ἡ πολυπολιτισμικὴ Εὐρώπη!… Νὰ συγκεντρώνεται τὸ πλῆθος μὲ τὴ βασίλισσα τοῦ κράτους γιὰ νὰ ἀκούσει τὴ μουσικὴ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς σπουδαιό­τερους Εὐρωπαίους μουσικοὺς συνθέτες τοῦ πε­ρα­σμέ­νου αἰώνα καὶ ἀντὶ μουσικῆς ν’ ἀ­­­κούει ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὸ Κοράνι!… Τί νὰ πεῖ κανείς! Ἡ ὅλη συμπεριφορὰ τῆς ἄλλοτε χριστιανικῆς Εὐρώπης ἀπέναν­τι τοῦ ἰσλὰμ θυμίζει τὴ γνωστὴ παροιμία: «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι»· μωραίνει ὁ Θεὸς αὐτὸν ποὺ θέλει νὰ καταστρέψει. Ἡ πάλαι ποτὲ ­χριστιανικὴ Εὐρώπη ἐπάνω στὴν ἀφροσύνη της ἐγκατέλειψε τὸν Χριστὸ καὶ ἐν­αγ­καλίζεται τὸ ἰσλάμ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγεῖται στὴν καταστροφή. Ὅσο πιὸ νωρὶς τὸ ἀντιληφθεῖ, τόσο πιὸ καλὸ καὶ σωτήριο γι’ αὐτήν.