Ἡ τουρκικὴ προπαγάνδα στὴ Θράκη

   Μπορεῖ νὰ μὴν πῆγε στὴ Θράκη κατὰ τὴν τελευταία του ἐπίσκεψη στὴν Ἑλλάδα, ὅπως τὸ ἤθελε, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας κ. Νταβούτογλου, ἔστειλε ὅμως, μόλις ἐπέστρεψε στὴν Ἄγκυρα, τὸν ὑπουργό του τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Τσαβούσογλου στὴν Κομοτηνὴ γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς Τούρκους ἀδελφούς τους τῆς Θράκης, ὅπως ὀνομάζουν τοὺς Μουσουλμάνους, καὶ νὰ δώσει τὶς ἀνάλογες ἐξηγήσεις καὶ κατευθύνσεις.  
   «“ Ἡ Τουρκικὴ πρακτικὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ Θράκη ἔχει περάσει κάθε διπλωματική, πόσο μᾶλλον τὴν ἠθικὴ ὁδὸ καὶ κινεῖται σὲ παρακρατικὲς καὶ τρομοκρατικὲς λεωφόρους”. Κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴ Θράκη ὁ διδάκτωρ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν στὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κ. Θεοφάνης Μαλκίδης, ὁ ὁποῖος σὲ πρόσφατη ὁμιλία του στὴν Κομοτηνή, στὸ πλαίσιο ἐκδήλωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Στρατηγικῶν Μελετῶν, ἔκανε λόγο γιὰ συγκροτημένο καὶ καλὰ μελετημένο σχέδιο τῆς Τουρκίας γιὰ τὴ Θράκη.
   “Θεσμοὶ ποὺ ἀπολαμβάνουν τὴ στήριξη τουρκικοῦ κύκλου τρομοκρατικῶν καὶ ἐθνικιστικῶν θεωριῶν καὶ δραστηριοτήτων, ὅπως σύνδεσμοι, σύλλογοι καὶ περιοδικὰ ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς Τούρκους τῆς Δυτικῆς Θράκης, ἀποτελοῦν κέντρα ἔκνομων πράξεων ποὺ ἀμφισβητοῦν καὶ ὑποσκάπτουν τὴν ἀ­­­­κεραιότητα καὶ κυριαρχία τῆς ­Ἑλλάδας”, ἀνέφερε συγκεκριμένα ὁ κ. Μαλκίδης.
   Ὅπως ἐξήγησε, βασικὸ πυλώνα τῆς τουρκικῆς προπαγάνδας ἀποτελεῖ ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ὕπαρξης ἄλλων συνιστωσῶν στοὺς κόλπους τῶν μουσουλμάνων, ὅπως οἱ Ρομὰ καὶ οἱ Πομάκοι. Οἱ ὑπόγειες τακτικὲς τῆς γείτονος προωθοῦν τὴν ὕπαρξη μόνο τουρκικῆς μειονότητας στὴ Θράκη καὶ μὲ προσεκτικὰ σχεδιασμένες ἐνέργειες προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλει αὐτὴν τὴ ρατσιστικὴ καὶ ἐθνικιστικὴ πραγματικότητα.
   (…) “Οἱ τουρκικοὶ κρατικοὶ καὶ παρακρατικοὶ μηχανισμοί, ποὺ εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό, προωθοῦν τὴν προσφυγὴ σὲ εὐρωπαϊκὰ καὶ διεθνῆ fora, προκειμένου νὰ ὑπάρξουν ἀποφάσεις δικαστηρίων ἢ ἀνακοινώσεις διεθνῶν ὀργανισμῶν ποὺ θὰ πιέσουν πολιτικὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ προβεῖ σὲ περαιτέρω ὑ­­ποχωρήσεις στὴ Θράκη”», σημείωσε στὴν ὁμιλία του ὁ κ. Μαλκίδης («Δημοκρατία» 30-12-2014).
   Τί κάνουμε ὅμως ἐμεῖς μὲ τὴν πολιτι­κὴ μάλιστα κατάσταση, στὴν ὁποία βρι­σκόμαστε τώρα; Βρῆκαν ­εὐκαιρία οἱ Τοῦρκοι καὶ ἁλωνίζουν στὴ Θράκη. Πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις.