Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας γιὰ τὰ προβλήματα τῶν πολυτέκνων

   «Σύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ (Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς) τὸ ἔτος 2013 στὴ χώρα μας καταγράφηκαν 94.134 γεννήσεις καὶ 111.794 θάνατοι. Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο δὲ ἕως τὸν Αὔγουστο τοῦ 2014 ἔχουν καταγραφεῖ 56.280 γεννήσεις καὶ 71.236 θάνατοι. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος συνεχίζει νὰ συρρικνώνεται μὲ ἀμείωτους ρυθμούς» («Δημοκρατία» 22-10-2014).
   Ἀνάχωμα σ’ αὐτὸν τὸν ­κατήφορο ἀγωνίζονται νὰ ὀρθώσουν οἱ ἡ­­ρω­ικοὶ πραγματικὰ πολύτεκνοι, οἱ ὁ­­­ποῖ­οι καὶ στὸν καιρὸ τῆς λεγόμενης «ὑφέσεως» καὶ «οἰκονομικῆς κρίσεως» ἀποκτοῦν πολλὰ παιδιά.
   Στὶς 4 Νοεμβρίου 2014 ἀντιπροσω­πεία τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος ἐπισκέφθηκε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια καὶ τὸν ἐνημέρωσε γιὰ τὰ προβλήματα τῶν πολυτέκνων. Ὁ Πρόεδρος τῶν πολυτέκνων κ. Βασ. Θεοτοκάτος εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Σήμερα, ἐξοχώτατε, συντελεῖται μιὰ ἀθέατη γενοκτονία σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων, καὶ οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται… Ἐμεῖς αὐ­τὸ ποὺ ζητᾶμε ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι ἕνα καὶ μόνο: τὴν Πρωτοχρονιὰ θὰ κάνετε ἕνα διάγγελμα ἐπὶ τῇ ἀποχωρήσει σας. Θὰ πρέπει νὰ ὑπομνήσετε στὸν ἑλληνικὸ λαό: ποῦ πάει αὐτὸ τὸ ἔθνος…».
   Ἀπαντώντας ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶπε: «Εὐχαριστῶ ὅλους σας… ἔχω μιὰ βαθύτατη ἐκτίμηση σὲ σᾶς, ποὺ δὲν σκεφθήκατε αὐτὰ ποὺ λένε μερικοί: Πῶς θὰ τὰ βγάλουμε πέρα, τὰ παιδιὰ ἔχουν ἔξοδα κλπ. Ἡ ὑπογεννητικότητα εἶναι κάτι ποὺ ὄχι μόνο ἐξασθενεῖ τὴν πατρίδα μας, ἀλλὰ δὲν τῆς δίνει καὶ καμιὰ προοπτική… τὸ κράτος θὰ ἔπρεπε νὰ σκύψει πολὺ πιὸ κοντὰ καὶ πολὺ πιὸ ζεστὰ στὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζετε. Καὶ μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ προβλήματα δὲν ἔχουν κόστος. Αυτὸ εἶναι πού – ἂν θέλετε – μὲ ἐξοργίζει. Θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν λυθεῖ χωρὶς ἕνα εὐρώ».
   Τί ἄλλο ἀλήθεια νὰ προσθέσουμε ἐ­­μεῖς;