Μάθημα θρησκευτικῶν γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Τουρκίας

Στὶς 16 Σεπτεμβρίου τὸ Εὐ­ρω­παϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρω­πίνων Δικαιωμάτων ἀποφάνθηκε ὅτι τὸ τουρκικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ‘‘δὲν εἶναι ἀκόμα κατάλληλα ὀργανωμένο ...
Περισσότερα

Μάθημα θρησκευτικῶν γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Τουρκίας

Στὶς 16 Σεπτεμβρίου τὸ Εὐ­ρω­παϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρω­πίνων Δικαιωμάτων ἀποφάνθηκε ὅτι τὸ τουρκικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ‘‘δὲν εἶναι ἀκόμα κατάλληλα ὀργανωμένο ...
Περισσότερα

1 2