Μάθημα θρησκευτικῶν γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Τουρκίας

Στὶς 16 Σεπτεμβρίου τὸ Εὐ­ρω­παϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρω­πίνων Δικαιωμάτων ἀποφάνθηκε ὅτι τὸ τουρκικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ‘‘δὲν εἶναι ἀκόμα κατάλληλα ὀργανωμένο ὥστε νὰ διασφαλίζει τὸ σεβασμὸ στὶς πεποιθήσεις τῶν γονέων καὶ ἔτσι παραβιάζει τὸ δικαίωμα στὴν ἐκπαίδευση’’».
Στὴ συνέχεια «ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς παι­δείας Ναμπὶ Ἀβτζὶ προανήγγειλε μὲ συνέντευξή του στὴν τουρκικὴ ­ἐφημερίδα Habertürk ὅτι οἱ χριστιανοὶ μαθητὲς στὰ τουρκικὰ σχολεῖα θὰ μποροῦν πλέον νὰ κάνουν θρησκευτικὰ μὲ ἄξονα τὸ θρήσκευμά τους, κάτι ποὺ θὰ ἰσχύσει σὲ δεύτερο στάδιο καὶ γιὰ τοὺς Ἑβραίους. ‘‘ Ὑπέγραψα τὴν ἀπόφαση. Θὰ ἐνταχθεῖ μάθημα θρησκευτικῶν γιὰ τὸν χριστιανισμό, γιὰ τοὺς χριστιανοὺς μαθητές. Ἔχουμε μειονοτικὰ σχολεῖα, καὶ οἱ μαθητὲς ποὺ τὰ παρακολουθοῦν θὰ μποροῦν νὰ διδάσκονται τὴ θρησκεία τους, ἂν τὸ ἐπιθυμοῦν’’, δήλωσε ὁ Ἀβτζὶ στὴν ἐφημερίδα» («Pontos-News» 10-10-2014).
Ἡ εἴδηση εἶναι ἐντυπωσιακή, του­λάχι­στον ἀπὸ πρώτη ματιά. Ποιὸς περίμενε ὅτι ἡ φιλοϊσλαμικὴ κυβέρνηση τῆς Τουρκίας θὰ δεχόταν νὰ ἀναγνωρίσει τὸ δικαίωμα τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων στὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση! Διατηροῦμε βέβαια τὶς ἐπιφυλάξεις μας ὡς πρὸς τὴν πρα­γματικὴ βούληση τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν νὰ ἐφαρμόσουν τὴ σχετικὴ ἀπόφαση, ἂν λάβουμε ὑπʼ ὄψιν μας τὶς ἐπανειλημμένες παλινδρομήσεις τους στὸ θέμα ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στὴ Χάλκη Κωνσταντινουπόλεως. Ὅμως τὸν ἴδιο καιρὸ στὴ δημοκρατικὴ καὶ χριστιανικὴ Ἑλλάδα προωθοῦνται ἀκριβῶς ἀντίθετα σχέδια γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν. Ἔτσι μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας «καταργεῖται ἡ μονόωρη διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὴ Δ΄ τάξη τοῦ Ἑσπερινοῦ Γενικοῦ Λυκείου». Γιὰ τὴν ὑπόθεση μάλιστα αὐτὴ τὸ προεδρεῖο τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων» κατέθεσε προσ­φυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Ἂς ­ἐλπίσουμε ὅτι τὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας μας θὰ ἐπαναφέρει τὰ πράγματα στὴ θέση τους μὲ σκοπὸ τὴν πνευματικὴ θωράκιση τῆς νέας ἑλληνικῆς γενιᾶς.