Γιὰ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο

Ἄναψαν τὰ τηλέφωνα τῆς ΝΕΡΙΤ τὸ πρωὶ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2014, ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τοῦ ἡρωικοῦ καὶ θρυλικοῦ ΟΧΙ. Ποιὰ ἡ αἰτία τῶν τηλεφωνημάτων; Δὲν μετέδωσε τέτοια μεγάλη καὶ σημαδιακὴ ἡμέρα ἡ κρατική μας Ραδιοτηλεόραση τὸ πρωὶ μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ προγράμματός της τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Ἄρχισαν τὰ τηλεφωνήματα οἱ ὁμογενεῖς μας ἀπὸ τὴν Ἀμερική, τὴν Αὐστραλία καὶ ἀπὸ ὅλη τὴν Εὐρώπη διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴ σοβαρὴ αὐτὴ παράλειψη. Τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ πολλοὶ τηλεθεατὲς ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὴν ὑπόλοιπη Μακεδονία.
Γιὰ τοὺς ὁμογενεῖς εἰδικὰ ἡ ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου μὲ τὴν εἰκόνα τῆς σημαίας μας στὴ μικρὴ ὀθόνη νὰ κυματίζει, προκαλεῖ ρίγη συγκινήσεως καὶ χαρίζει ἱκανοποίηση καὶ ἀναπτέρωση τῆς ἱερῆς νοσταλγίας τῆς ἀγαπημένης πατρίδας. Εἶναι μιὰ ψυχικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὴ μητέρα Ἑλλάδα. Ὅσοι ζοῦμε στὸ κέντρο δὲν μποροῦμε νὰ νιώσουμε τί αἰσθάνον­ται οἱ ἀπόδημοι Ἕλληνες ἀκούγοντας τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο καὶ μάλιστα σὲ ἡμέρες ἐθνικῶν ἐπετείων. Γιʼ αὐτὸ ἦταν πολὺ δικαιολογημένες οἱ τηλεφωνικὲς διαμαρτυρίες καὶ τὰ παράπονά τους γιὰ τὴν παράλειψη τῆς ἀνακρούσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου καὶ μάλιστα τέτοια ἡμέρα.
Δὲν ἦταν καθόλου ἱκανοποιητικὴ ἡ ἀ­­­­­­πάντηση τοῦ ὑπεύθυνου τῆς ΝΕΡΙΤ: «Μεταδόθηκε ἡ θεία Λειτουργία καὶ ἡ παρέλαση· τί ἄλλο θέλετε;» («Δημοκρατία 31-10-2014). Θὰ μποροῦσε νὰ παραδεχθεῖ ταπεινὰ τὸ λάθος του καὶ τίποτε περισσότερο. Ὅσοι ἔχουν τέτοιες καίριες κρατικὲς θέσεις πρέπει νὰ προσ­έχουν πολὺ σὲ τέτοια εὐαίσθητα καὶ ἱερὰ θέματα, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐθνική μας ὑπόσταση καὶ συνείδηση.