27 Σεπτεμβρίου

0927

27 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Καλλίστρατος κα ο µαζ µ᾿ ατν µαρτυρήσαντες 49 Μάρτυρες

     γία πίχαρις

●     σιος γνάτιος γούµενος τς Μονς Σωτρος Χριστο τς πιλεγόµενης το

Βαθέος Ρύακος

     Ο γιοι Μρκος, ρίσταρχος κα Ζήνων ο πόστολοι

     Ο γιοι Φιλήµων πίσκοπος κα Φουρτουνιανός

     γία Γαϊανή

     Ο γιοι 15 Μάρτυρες

     γία κυλίνα

●     σιος Σαββάτιος « ν Σολοβέτσκ» (Ρσος)

     νάµνησις το ράµατος κα τς φωνίας το προφήτου Ζαχαρίου

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Καλλίστρατος κα ο µαζ µ᾿ ατν µαρτυρήσαντες 49 Μάρτυρες

Καταγόταν π τν Καρχηδόνα. Ο γονες του, καθς κα ο προγονοί του, ταν εσεβέστατοι χριστιανοί. ταν µεγάλωσε Καλλίστρατος, κατατάχθηκε στ στρατ σ νεοσύλλεκτος. «µίχλη» τς σαρκολατρείας πο πικρατοσε στ στράτευµα δν πηρέασε καθόλου τν Καλλίστρατο. ντίθετα µάλιστα, καλλιέργησε κόµα περισσότερο τς εσεβες συνήθειές του. Μία π᾿ ατς ταν ν προσεύχεται κατ τν νύκτα. Ατ ταν τ εδαν ο συνάδελφοί του, τν κατήγγειλαν στ στρατηγ Περσεντίνο (287 µ.Χ.). Ατς µέσως τν κάλεσε, κα ταν κουσε κα π τν διο τι εναι χριστιανός, διέταξε κα τν βασάνισαν σκληρά. Κατόπιν, φο τν δεσαν µέσα σ᾿ να σάκκο, τν ριξαν στ θάλασσα. λλ µ θαµα σάκκος σχίστηκε, κα δυ δελφίνια φεραν σο κα βλαβ τν Καλλίστρατο, στ στεριά. Τότε, 49 στρατιτες πο εδαν τ γεγονς πίστεψαν στ Χριστό, κα φο τρεξαν στν Καλλίστρατο, το επαν: «Πράγµατι, εδαµε τι πάρχει στ᾿ λήθεια κα εναι µεγάλος Θεός σου, ποος κα π τ βυθ τς θάλασσας περφυσικ σ βγαλε. Θ µποροσε, ραγε, ν δεχθε κα µς τος εδωλολάτρες;».

Καλλίστρατος τος πάντησε: « δικός µου Κύριος ησος Χριστός, κείνους πο ρχονται κοντά του δν τος διώχνει. Διότι κείνου λόγος εναι: «Δετε πρός µε πάντες ο κοπιντες κα πεφορτισµένοι, κγ ναπαύσω µς». Τότε Καλλίστρατος κατήχησε λους ατος τος στρατιτες µέσα στ φυλακή. δ Περσεντίνος, ρχόµενος σ διέξοδο π τν πίστη τους, λους τος ποκεφάλισε.

 

γία πίχαρις

ταν π τν Ρώµη στ χρόνια το Διοκλητιανο (298) κα συνελήφθη πειδ ταν χριστιαν π τν παρχο Καισάριο. µολόγησε µ θάρρος τν Χριστ κα βασανίστηκε σκληρά. Συνέτριψαν τ µέλη της µ µολύβδινη σφαρα κα στ τέλος τν ποκεφάλισαν.

 

σιος γνάτιος γούµενος τς Μονς Σωτρος Χριστο τς πιλεγόµενης το Βαθέος Ρύακος

Καταγόταν π τν δεύτερη παρχία τν Καππαδοκν κα ζησε στ χρόνια τν βασιλέων Νικηφόρου Β´ Φωκ (963-969) κα ωάννη Α´ Τσιµισκ (969-976). π µικρς φιερώθηκε στν Θε κα πγε στ Μοναστήρι το Βαθέος Ρύακος ( Μον ατ βρισκόταν στν Τρίγλια κοντ στ σηµεριν Μουδανι τς Μ. σίας). κε µαθε λη τν σκητικ κρίβεια π τν σιο Βασίλειο (+ 1 ουλίου), γούµενο κα κτήτορα τς Μονς ατς. γνάτιος, πειδ φτασε σ µεγάλα ψη ρετς, χειροτονήθηκε ναγνώστης, κατόπιν ποδιάκονος, Διάκονος κα Πρεσβύτερος. πειτα γινε γούµενος τς ν λόγ Μονς κα πέφερε µεγάλη πρόοδο σ᾿ ατή, τόσο λικ σο κα πνευµατική. ταν κάποτε ο πολιτικο ρχοντες θέλησαν ν µεταχειριστον τ χρήµατα τς Μονς, γνάτιος µ τν ποφασιστική του στάση, προστάτευσε τν µοναστηριακ περιουσία. πεβίωσε στ δρόµο κοντ στ µόριο (κατ᾿ λλους, πο εναι κα τ πιθανότερο στ ρµουτλ), ταν κάποτε πέστρεφε π τν Κωνσταντινούπολη. Μετ να χρόνο τ λείψανό του νακοµίστηκε στν γαπηµένη του Μονή, γι τν ποία τόσο εχε µοχθήσει.

 

Ογιοι Μρκος, ρίσταρχος κα Ζήνων οπόστολοι

ρίσταρχος εχε τν µεγάλη τιµ ν χρηµατίσει συνεργάτης το π. Παύλου, (πρς Φιλήµ. α´, 23) κα συναιχµάλωτός του (Κολοσσ. δ´, 10). Κατόπιν διέπρεψε κα σν πίσκοπος παµείας στ Συρία.

Μρκος, πο δν εναι βέβαια Εαγγελιστής, χειροτονήθηκε πίσκοπος Βύβλου κα δρασε ποστολικά. πως µάλιστα το Πέτρου (Πράξ. ε´, 15), τσι κα ατο σκι µόνη ταν πεφτε στος σθενες τος θεράπευε. Ζήνων εναι διος µε τν νοµικ Ζην, πο σ γνήσιος κα εδόκιµος ργάτης το Εαγγελίου, βοήθησε γι᾿ ατ κα στν Κρήτη µαζ µ τν πολλώ. Γι᾿ ατ κα πόστολος Παλος τόσο συγκινητικ κα φιλόστοργα συνιστ στν Τίτο, ν τος φροντίσει τόσο πολύ, στε ν µ τος λείψει τίποτα (Τίτ. γ´. 13). Ζήνων, διέπρεψε κα σν πίσκοπος Διοσπόλεως.

 

Ογιοι Φιλήµων πίσκοπος κα Φουρτουνιανός

Γι τν ζωή τους δν βρίσκουµε κανένα στοιχεο στος Συναξαριστές.

 

γία Γαϊανή

Στος Συναξαριστς δν πάρχει κανένα βιογραφικό της στοιχεο, µόνο φράση «τ ντα φλεχθεσα τελειοται». (λλες πηγς ναφέρουν τι µαρτύρησε µετ τς γίας πιχάρεως).

 

Ογιοι 15 Μάρτυρες

Ο γιοι ατο µαρτύρησαν µ τν ξς τρόπο: φο τος βαλαν µέσα σ᾿ να πλοο κα ξανοίχτηκαν στ θάλασσα, κατόπιν ο εδωλολάτρες τρύπησαν τ πλοο µ ποτέλεσµα ν πνίγουν λοι ο γιοι ατοί.

 

γία κυλίνα

Καταγόταν π τ χωρι Ζαγκλιβέρι τς Θεσσαλονίκης κα νατράφηκε π γονες εσεβες. πατέρας της µως σκότωσε να Τορκο, µετ π φιλονικία µαζί του. Γι ν᾿ ποφύγει τν τιµωρία το θανάτου, δέχτηκε τν µουσουλµανισµό. λλ᾿ µητέρα της µεινε σταθερ στν Χριστ κα κάθε µέρα δίδασκε στν κυλίνα τν ρετ κα τν πίστη. Παρ τς πίµονες προσπάθειες το πατέρα της κα τς πειλς τν Τούρκων, κυλίνα δν ρνήθηκε τν Χριστό. ταν τν δηγοσαν στ µαρτύριο τν κολουθοσε κα µητέρα της, πο τν παρότρυνε σ᾿ ατό. κυλίνα λεγχε µ θάρρος τος Τούρκους κα τν θρησκεία τους, µ ποτέλεσµα ν πεθάνει µαρτυρικά, µετ π πολυήµερο ραβδισµό, στς 27 Σεπτεµβρίου 1764.

 

σιος Σαββάτιος « ν Σολοβέτσκ» (Ρσος)

νάµνησις το ράµατος κα τς φωνίας το προφήτου Ζαχαρίου ( µνήµη ατ βρίσκεται στ εροσολυµιτικ Κανονάριο (σ. 112).