28 Σεπτεμβρίου

0928

28 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     σιος Χαρίτων µολογητής

●     Προφήτης Βαρούχ Δίκαιος

     Ο γιοι Μρκος ποιµένας, λέξανδρος, λφειός κα Ζώσιµος τ δέλφια,

Νίκων, Νέων, λιόδωρος κα λοιπς Παρθένες κα παιδιά

     Ο γιοι Εστάθιος Ρωµαος κα Καλλίνικος

●       γιος λέξανδρος κα ο µαζ µ᾿ ατν µαρτυρήσαντες 30 Μάρτυρες

●     σιος Αξέντιος Μοναχός, πο σκήτευσε στν Κύπρο

     Ο γίες Ερήνη κα Σοφία

     Ερεσις ερν Λειψάνων σίου Νεοφύτου το ν Κύπρ γκλείστου (14ος α.)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος Χαρίτων µολογητής

Κατεχε µεγάλη κοινωνικ θέση στ κόνιο, λλ κα µεγάλες χριστιανικς ρετές. ταν, λοιπόν, ατοκράτωρ Αρηλιανς (270-275) ξέδωσε διάταγµα κατ τν χριστιανν, παρχος κονίου συνέλαβε τ Χαρίτωνα π τος πρώτους. Τ βασανιστήρια πο πέστη ταν σκληρά. µως Χαρίτων µεινε µετακίνητος στν πίστη του. Στ διάστηµα δ πο βρισκόταν στ φυλακή, Αρηλιανς δολοφονήθηκε. διάδοχός του Πρόβος σταµάτησε τ διωγµ κατ τς κκλησίας κα Χαρίτων πελευθερώθηκε. ποφάσισε, τότε, ν πάει προσκυνητς στ εροσόλυµα. λλ στ δρόµο συνελήφθη π λστές, πο τν δήγησαν στ κρησφύγετό τους. ταν φθασαν στ σπηλιά τους, φαγαν κα πιαν. λλ τ κρασ ταν δηλητηριασµένο κα πέθαναν λοι. Τότε, σπηλι κείνη τν λστν µετατράπηκε π τν σιο σ κκλησία το Θεο. φήµη το Χαρίτωνα φερε κοντά του πολλος µαθητές. Τος κυβερνοσε µ στοργ κα τος προήγαγε σ ψηλς βαθµίδες ρετς. Ποθώντας, µως, περισσότερη συχία, ρισε διάδοχό του στ µοναστήρι κα ναχώρησε στν ρηµο, που σκήτεψε µέσα σ διάφορα σπήλαια. ταν πλησίασε τ τέλος του, πέστρεψε στ ρχικό του µοναστήρι, κοντ στος γαπηµένους του µαθητές, τος ποίους εχε δηγήσει «π ζως πηγς δάτων». Δηλαδ τος εχε δηγήσει σ πηγς νερν, πο εναι γεµάτα ζωή. κε, λοιπόν, παρέδωσε συχα κα ερηνικ τν ψυχ το στ Θεό.

 

Προφήτης Βαρούχ Δίκαιος

Φιλαλήθης κα θαρραλέος Βαρούχ, ζησε τν 7ο αἰῶνα π.Χ. ταν γις το Νηρίου κα πρξε φοσιωµένος κόλουθος κα γραµµατέας το προφήτη ερεµία. ταν ταν φυλακισµένος ερεµίας, Βαροχ γραψε µ παγόρευσή του προφητεες, µ τν ντολ ν τς ναγνώσει στ λα σ µέρα νηστείας. λλ᾿ βασιλις ωακείµ, ταν πληροφορήθηκε τ πργµα, ντ ν πωφεληθε π τς νουθεσίες το προφήτη, ριξε τ βιβλίο του στ φωτιά. Ο προφητεες µως κενες γράφηκαν κα πάλι. Βαροχ πέστη κα φυλάκιση, διότι ο ουδαοι τν µισοσαν γι τν φιλαλήθη κα θαρραλέα του γλσσα. Τν κατηγοροσαν µάλιστα, τι ατς παρακινοσε ναντίον τους τν προφήτη ερεµία. ταν ο ουδαοι κατέφυγαν φοβισµένοι στν Αγυπτο γι τν στάση τους κατ το βασιλι τς Βαβυλνας, µαζ µ τν ερεµία πγε κε κα Βαρούχ. Ραβινιστικ παράδοση ναφέρει, τι ατς µετ τ θάνατο το ερεµία πανλθε στ Βαβυλνα. Βαροχ στ µώνυµό του βιβλίο µέσα στν για Γραφή, προλέγει καθαρ γι τν νανθρώπηση το Κυρίου ησο Χριστο.

 

Ογιοι Μρκος ποιµένας, λέξανδρος, λφειός κα Ζώσιµος τδέλφια, Νίκων, Νέων, λιόδωρος κα λοιπς Παρθένες κα παιδιά

ζησαν στ χρόνια το Διοκλητιανο κα γεµόνα τς Πισιδίας Μάγνου (290). Μρκος ταν βοσκς προβάτων κα γέροντας. πειδ µολόγησε τι εναι χριστιανός, βασανίστηκε φρικτ κα στάλθηκε στν Κλαυδιούπολη. κε κάλεσαν τρία δέλφια, τν λέξανδρο, τν λφει κα τν Ζώσιµο, π τ χωρι Κατάλυτο, γι ν κατασκευάσουν χάλκινα δεσµ γι τν Μρκο. ταν µως ρχισαν ν τ κατασκευάζουν, νιωσαν τ χέρια τους ν παραλύουν. Θαύµασαν γι τ γεγονς κα µέσως µολόγησαν τν Χριστό. Τότε µαρτύρησαν µ φρικτ τρόπο, φο ριξαν στ στόµα τος βραστ µολύβι κα πειτα τος κάρφωσαν πάνω σ πέτρα. Τν δ Μάρκο, φο συνέχισαν ν τν βασανίζουν φρικτά, τελικ τν ποκεφάλισαν. Τν διο θάνατο εχαν κα ο πόλοιποι Μάρτυρες, λιόδωρος, Νίκων κα Νέων, µαζ µ πολλς Παρθένες κα παιδιά. λοι ποκεφαλίστηκαν στν τοποθεσία Μωροµίλιο.

 

Ογιοι Εστάθιος Ρωµαος κα Καλλίνικος

Μαρτύρησαν δι ξίφους, µλλον στ Ρώµη.

 

γιος λέξανδρος κα ο µαζ µ᾿ ατν µαρτυρήσαντες 30 Μάρτυρες

Μαρτύρησαν δι ξίφους. (Μλλον πρόκειται περ παναλήψεως το δίου µάρτυρα µ ατν τν προηγούµενο, πο µαρτύρησε µ τος Μρκο, λφειό, Ζώσιµο κλπ.).

 

σιος Αξέντιος Μοναχός, ποσκήτευσε στν Κύπρο

γνωστος στος Συναξαριστές, γνωστς µως κα θαυµατουργς στν κκλησία τς Κύπρου. σιος ατς ταν Γερµανς στν καταγωγ κα κατ τν ποχ τν σταυροφοριν, ταν ο σταυροφόροι πλησίασαν τν Κύπρο, ατς γινε µοναχς µαζ µ λλους 300 στρατιτες. κολουθία το σίου ατο, ξέδωσε ρχιµανδρίτης Κυπριανός.

 

Ογίες Ερήνη κα Σοφία

Σ. Εστρατιάδης στ γιολόγιό του ναφέρει: «Ες τ ποµνήµατα οδν περ ατν σηµειοται, εµ τι δι µαχαίρας τελειώθησαν».

 

Ερεσις ερν Λειψάνων σίου Νεοφύτου τον Κύπργκλείστου (14ος α.)