26 Σεπτεμβρίου

0926

26 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Μετάστασις το γίου ωάννου το Θεολόγου

     Ο γίες Πέντε Παρθένες κα Μονάστριες Θέκλα, Μαριαµνή, Μάρθα, Μαρία κα

νναθ

     γία Χήρα

●     Δίκαιος Γεδεών

   νακοµιδ τς Τιµίας Κάρας το πρωτοκλήτου ποστόλου νδρέου

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Μετάστασις τογίου ωάννου το Θεολόγου

ρκετο εχαν τν ποψη τι ωάννης δν πέθανε, λλ µετατέθηκε στν λλη ζωή, πως νχ κα λίας. φορµ γι΄ ατν τν ποψη δωσε τ γνωστ εαγγελικ χωρίο, ωάννου κα΄ 22. µως, µέσως πόµενος στίχος κα΄ 23 διευκρινίζει τ πράγµατα. παράδοση πο σπάσθηκε κκλησία µας εναι ξς: ωάννης σ βαθει γεράµατα πέθανε στν φεσο κα τάφηκε ξω π΄ ατή. λλ µετ π µερικς µέρες, ταν ο µαθητές του πισκέφθηκαν τν τάφο, βρκαν ατν κενό. κκλησία µας, λοιπόν, δέχεται τι στν γαπηµένο µαθητ το Κυρίου συνέβη ,τι κα µ τν Παναγία µητέρα Του. Δηλαδή, ωάννης να µν πέθανε κα τάφη, λλ µετ τρες µέρες ναστήθηκε κα µετέστη στν αώνια ζωή, γι τν ποία διος, ν τί λέει σχετικά: « χων τν υἱὸν χει τ ζωήν, µ χων τν υἱὸν το Θεο τ ζων οκ χει». κενος, δηλαδή, πο εναι νωµένος µέσ τς πίστης µ τ Χριστ κα τν χει δικό του, χει τν ληθιν κα αώνια ζωή. κενος, µως, πο δν χει τν Υἱὸ το Θεο, ν χει π᾿ ψιν του πς δν χει κα τν ληθιν κα αώνια ζωή.

 

Ογίες Πέντε Παρθένες κα Μονάστριες Θέκλα, Μαριαµνή, Μάρθα, Μαρία κανναθ

Θανατώθηκαν π τν φιλάργυρο πνευµατικό τους πατέρα Παλο. Εναι ο διες µ ατς τς 9ης ουνίου. γία Χήρα Μαρτύρησε, φο θανατώθηκε µ µαχαρι.

 

Δίκαιος Γεδεών

Εναι γνωστς στν κκλησιαστικ µνογραφία, πο παροµοιάζει τν Χριστ γέννηση το Χριστο) σν δροσι «ν τ πόκ», δηλαδ στ κατέργαστο πρόβειο µαλλί.

 

νακοµιδ τς Τιµίας Κάρας το πρωτοκλήτου ποστόλου νδρέου π τς Ρώµης ες τν πόλιν το µαρτυρίου ατο, τς Πάτρας (26/9/1964).