Διωγμός Χριστιανῶν στὴ Βρετανία

Ἀναγνώστης τοῦ «Σωτῆρος» μᾶς ἔστειλε ἕνα ὄχι συνηθισμένο κείμενο ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο:
«Μιὰ χριστιανὴ ἐργαζόμενη σὲ παιδικὸ σταθμὸ προστέθηκε στὴν αὐξανόμενη λίστα τῶν ἐργαζομένων ποὺ ἀνακαλύπτουν ὅτι ἡ πίστη τους δὲν εἶναι πλέον ἀνεκτὴ σὲ αὐτὴν τὴν ‘‘πολιτισμένη’’ καὶ ­‘‘προοδευτική’’ μας κοινωνία. Ἡ Sarah Mbuyi (Σάρα Μπούγι), ἡ ὁποία δούλευε στὸν παιδικὸ στα­θμὸ Newpark (Νιούπαρκ) στὸ Λονδίνο, ἐκδιώχθηκε μετὰ ἀπὸ μιὰ πειθαρχικὴ συνεδρίαση, τὴν ὁποία προκάλεσε ἕνα παράπονο ἀπὸ μιὰ ὁμοφυλόφιλη συνάδελφό της. (…) Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πειθαρχικῆς συνάντησης ρωτήθηκε γιὰ τὸ ἂν μπορεῖ νὰ διαβάζει βιβλία στὰ παιδιὰ ποὺ μιλᾶνε γιὰ ‘‘ὁμοφυλόφιλους γονεῖς’’. Δήλωσε ὅτι δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ ­πράξει. (…)
Ἡ Mbuyi προσέφυγε στὰ δικαστήρια κατὰ τῆς ἀπόφασης ἀπόλυσης, ­ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι παράνομη, καθὼς ἀπολύθηκε γιὰ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις της. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Βρετανὸς πρωθυπουρ­γὸς Ντέιβιντ Κάμερον δέχτηκε ἐπιθέσεις, για­τὶ δήλωσε ὅτι ἡ Βρετανία εἶναι ‘‘μιὰ χριστιανικὴ χώρα’’. Μία δήλωση ποὺ ἔγινε ξεκάθαρα γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους, καθὼς εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ προώθησε μετὰ μανίας τὸν ‘‘γάμο’’ τῶν ὁμοφυλόφιλων» («Κόκκινος οὐρανός» 3-5-2014).
Μεγάλη ἀνησυχία προκαλοῦν τὸν τελευταῖο καιρὸ ὁρισμένα περιστατικά, ποὺ πληθαίνουν μὲ γοργὸ ρυθμὸ καὶ ἔχουν ὡς κεν­τρικὸ ἄξονά τους τὴν περιθωριοποίηση τῶν πιστῶν χριστιανῶν στὸ ὄνομα τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τῆς ­πολυπολιτισμικότητας ποὺ δεσπόζει στὶς κοινωνίες πολλῶν κρατῶν τῆς δῆθεν προοδευτικῆς ἐποχῆς μας. Εἰδικότερα στὴ Βρετανία, ὅπου τὰ ἄγραφα ἔθιμα ἦταν ἰσοδύναμα μὲ τοὺς γραπτοὺς νόμους, βλέπουμε ὅτι ἀπολακτίζονται πλέον μὲ εὐ­κολία πανάρχαιες χριστιανικὲς ­παραδόσεις, ὥστε νὰ μὴν αἰσθάνονται μειονεκτικὰ οἱ ἀλ­λόθρησκοι κάτοικοι (κυρίως μουσουλμάνοι) ἢ οἱ ἀναίσχυντοι καὶ ἐξαχρειωμένοι Σοδομίτες ποὺ ἔχουν πλημμυρίσει τὰ κοινωνικὰ στρώματα τῆς ἄλλοτε «χώρας τῆς Βίβλου». Ἀλλὰ ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ προ­ειδοποιεῖ μὲ σαφήνεια τοὺς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς: «ἐλασσονοῦσι φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. ιδ΄ 34). Οἱ ἁμαρτίες καὶ ἀδικίες τῶν ἀνθρώπων ἐλαττώνουν καὶ ἐξαλείφουν ὁλόκληρες φυλές! Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ποὺ δεχόμαστε ποικιλόμορφες πιέσεις γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὶς παραδόσεις μας, ἂς τὸ λάβουμε σοβαρὰ ὑπ᾿ ὄψιν μας.