Μουσουλμάνοι πρόσφυγες σὲ Ὀρθόδοξο ἱερὸ ναὸ

Ἐνῶ τὸ φανατικὸ Ἰσλὰμ ἀποκεφαλί­ζει τοὺς ἀντιπάλους του καὶ ἀναρτᾶ τὶς μακάβριες φωτογραφίες στὸ ­διαδίκτυο· ἐνῶ διώκει τοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὸ Ἰράκ, τὴ Νιγηρία καὶ τὶς ἄλλες χῶρες, ὅ­­­που ἐπικρατεῖ, καὶ ἀνατινάζει τοὺς ναούς τους, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Παλαιστίνη καὶ εἰδικότερα στὴ φλεγόμενη Γάζα ἀσκεῖ τὴ χριστιανικὴ ἀγάπη καὶ πρὸς τοὺς μουσουλμάνους. Δὲν εἶναι δὲ ἀπορίας ἄξιον ὅτι ἡ χριστιανικὴ στάση τῆς Ἑλληνορθοδοξίας στὴ Γάζα, ποὺ ἄνοιξε τὶς πόρτες καὶ τὴν ἀγκαλιά της γιὰ τὴν προστασία τῶν Παλαιστινίων, κάνει τὸν γύρο τοῦ κόσμου.
Ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος ­Τιβεριά­­δος κ. Ἀλέξιος τοῦ Πατριαρχείου Ἱε­ροσολύ­μων ἄνοιξε τὴν ἐκκλησία τοῦ ἁ­­­γίου Πορ­φυρίου στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ στὴ Γάζα, ὅπου καὶ ὁ τάφος τοῦ ἁγίου, σὲ ὅ­­λους. «Δὲν ἔχει καμία σημασία ἂν εἶναι χριστιανοὶ ἢ μουσουλμάνοι. Αὐτὸ εἶ­ναι τὸ καθῆκον τῆς Ἐκκλησίας», δήλωσε. Μιὰ γυναίκα γέννησε μέσα στὴν ἐκκλησία καὶ τὴν περιέθαλψαν μὲ ἰδιαίτερη στοργή. Στὸν Ὀρθόδοξο ἱερὸ ναὸ βρῆκαν καταφύγιο χίλιοι μουσουλμάνοι πρόσφυγες. «Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τοὺς χριστιανούς», εὐχήθηκαν μὲ τὴν ψυχή τους οἱ πρόσφυγες μουσουλμάνοι. Καὶ πρόσθεσαν: «Μόνον αὐτοὶ κάνουν κάτι γιὰ ἐμᾶς» (www.apantaortodoxias.blogspot.gr).
Σὲ νεότερη εἴδηση ὁ ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀλέξιος πληροφόρησε ὅτι ἔχει δώσει ἄσυλο καὶ προσφέρει περίθαλψη στὸ μοναστήρι σὲ 2.500-2.600 ἄτομα. Ὅλα δὲ τὰ μοναστήρια τῶν Ἁγίων Τόπων μαζεύουν χρήματα ἀπὸ τὸ ὑστέρημα ἢ τὸ μικρό τους περίσσευμα γιὰ νὰ τὰ στείλουν στὸν ἀρχιεπίσκοπο ὥστε ν’ ἀνταποκριθεῖ στὴ σί­τιση τῶν προσώπων ποὺ περιθάλπει. Οἱ ­χιλιάδες αὐτοὶ χρειάζονται τρόφιμα καὶ νερό. Τόσο ὁ ἀρχιεπίσκοπος, ὅσο καὶ ὁ ἱερομόναχος π. Ἀμφιλόχιος ποὺ διαβιοῦν ἐκεῖ, ἐργάζονται ὑπεράνθρωπα καὶ ἀναλί­σκον­ται.
Ἔτσι συμπεριφέρεται καὶ ἔτσι συμπεριφερόταν πάντοτε ἡ Ὀρθοδοξία ­ἀπέναντι στοὺς ὅποιους φανατισμοὺς καὶ στοὺς ὅποιους ἐχθρούς της. Διότι αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ ἐντολὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ: νὰ ἀγαποῦμε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ἐχθρούς μας. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι σαφής: «Ἀ­­­γαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμέ­νους ὑμᾶς, καλῶς ­ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ ­προσεύχεσθε ὑ­­­πὲρ τῶν ­ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς (ποὺ σᾶς ­συμπεριφέρον­ται μὲ τρόπο ὑβριστικὸ καὶ περιφρονητικό) καὶ διωκόντων ὑμᾶς» (Ματθ. ε΄ 44). Ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Κυρίου ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σπουδαιότητα ὅταν λάβουμε ὑπόψη ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἐνῶ βρισκόταν καρφωμένος στὸ σταυρό, παρεκάλεσε τὸν Θεὸ Πατέρα νὰ συγχωρήσει τοὺς ἄδικους σταυρωτές Του (βλ. Λουκ. κγ΄ [23] 34). Τὸ δὲ παράδειγμά Του τὸ ἀκολούθησαν ὅλοι οἱ μάρτυρες καὶ οἱ ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων.